Schenken

Een schenking is een overeenkomst tussen twee partijen waarbij de één de ander bevoordeelt. Een schenking kan gedaan worden in geld of andere goederen. Afhankelijk daarvan is er in sommige gevallen een notariële akte nodig. Verder moet u rekening houden dat bij een schenking schenkbelasting is verschuldigd, afhankelijk van de hoogte van de schenking en van de verwantschap tussen de schenker en de begiftigde. In een aantal gevallen zijn er vrijstellingen van toepassing.

Belastingvrij schenken

Op dit moment (2018) mag u aan uw kinderen een bedrag van € 5.363 belastingvrij schenken en € 2.147 aan kleinkinderen. Voor deze schenking is geen notariële akte nodig. Indien u een hoger bedrag wilt schenken, betaalt degene die het bedrag krijgt 10 % belasting over de eerste € 123.248 en 20 % over het meerdere.

Eenmalige hoge schenkingsvrijstelling

Een kind in de leeftijd tussen 18 en 40 mag u eenmalig een bedrag van € 25.731 belastingvrij schenken. Dit bedrag mag onder voorwaarden verhoogd worden tot € 100.800 indien u van plan bent om uw kind te helpen bij de aankoop van een eigen woning of de aflossing van de eigen woning schuld.

Meer informatie over deze verhoogde vrijstelling kunt u lezen op ttp://www.kernnotarissen.nl/hernieuwde-schenkingsmogelijkheden/

Goede doelen

Het schenken aan een goed doel is meestal vrijgesteld van schenkbelasting. Het goede doel hoeft over de schenking dus geen belasting te betalen. Daarnaast kan het schenken aan een goed doel voor u fiscaal aantrekkelijk zijn. Als het goede doel een ANBI-status heeft (Algemeen Nut Beogende Instelling) kan het schenken fiscaal aantrekkelijk zijn. In veel gevallen kunt u de schenking aan een organisatie met de ANBI-status geheel of gedeeltelijk van de belasting aftrekken. Hiervoor is op dit moment echter nog een notariële akte nodig.

Schenken op papier

Het is mogelijk om te schenken zonder dat er contant geld aan te pas komt. Dit kan als de schenkers geen contanten hebben (het vermogen zit bijvoorbeeld in het huis of het bedrijf). Zo’n schenking op papier gaat in de vorm van een schuldigerkenning door bijvoorbeeld de ouder(s) van een geldsom aan hun kind(eren) die pas opeisbaar is bij het overlijden van de schenker(s).

Bij overlijden van een van de ouders of bij overlijden van de langstlevende kan de schuld op papier in mindering komen op het saldo van de nalatenschap. De fiscus beschouwt de schenking als reëel, maar er is een aantal spelregels waaraan u zich moet houden. Die regels zijn dat de schuldigerkenning moet vastliggen in een notariële akte en er zal door de schenkers over de schuld aan de begiftigden daadwerkelijk jaarlijks een zakelijke rente moeten worden vergoed. Over de rente is door de kinderen geen inkomstenbelasting verschuldigd. Evenmin is deze bij de ouders aftrekbaar. Wel wordt bij de kinderen inkomstenbelasting geheven over het zogenaamde fictief rendement (box 3) van hun vermogen. Bij de ouders komt de schuld aan de kinderen in mindering op hun vermogen, zodat zij doorgaans minder inkomstenbelasting zullen betalen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij één van de (kandidaat)-notarissen via info@kernnotarissen.nl of telefonisch 0341-41 71 14.

 

 

Wonen

Zonder zorgen!

Lees meer

Samenleven

Belangrijke zaken goed geregeld

Lees meer

Erven

Later is nu

Lees meer

Ondernemen

Advies met persoonlijk karakter

Lees meer