Invoering UBO register uitgesteld

Op 26 juni 2017 diende de regeling van het UBO-register in de Nederlandse wet- en
regelgeving te zijn geïmplementeerd. Deze datum is niet gehaald.

Er is vanuit de praktijk kritisch op het wetsontwerp gereageerd. Naast de kritiek dat de privacy en persoonlijke levenssfeer van de UBO's in het ontwerp onvoldoende worden beschermd, is een ander veelgehoord punt van aandacht de uitwerking van essentiële onderdelen van de regeling in lagere regelgeving. Op dit moment worden de reacties op het ontwerp verwerkt. Het Ministerie van Financiën verwacht de implementatiewetsvoorstellen in de tweede helft van 2017 bij de Tweede Kamer te kunnen indienen.

Zodra er meer informatie beschikbaar is zal dat hier worden gepubliceerd.

 

 

Wonen

Zonder zorgen!

Lees meer

Samenleven

Belangrijke zaken goed geregeld

Lees meer

Erven

Later is nu

Lees meer

Ondernemen

Advies met persoonlijk karakter

Lees meer