Nieuws

 • Vacature receptioniste/telefoniste

  Voor ons kantoor in Harderwijk zijn wij op zoek naar eenenthousiaste en representatieve receptioniste/secretaresse voor 22 uur per week.
  Lees meer
  24-01
 • Kern notarissen wenst u een mooi 2018!

  Verwachtingsvol gaan we het nieuwe jaar in. En hopelijk u met ons, want een nieuw jaar geeft ons gelegenheid ontwikkelingen die de afgelopen tijd zijn ingezet verder door te zetten en t...
  Lees meer
  02-01
 • Wat zijn de Tarieven en Vrijstellingen Erf- en Schenkbelasting voor 2018?

  Krijg je een erfenis of een schenking in 2018? Dan krijg je te maken met erfbelasting of schenkbelasting. In dit artikel kun je lezen wat de tarieven zijn en welke vrijstellingen je kunt gebruike...
  Lees meer
  Kern notarissen logo
  02-01
 • LEI verplicht voor beleggingsondernemingen

  Vanwege een wetswijziging moeten bepaalde ondernemingen en rechtspersonen die aan- en verkooptransacties wil doen op de beurs vanaf volgend jaar beschikken over een Legal Entity Identifier (LEI). Dit ...
  Lees meer
  06-12
 • Geen belastingrente bij aanslagen erfbelasting

  Bij aanslagen erfbelasting wordt geen belastingrente in rekening gebracht over aangiften met betrekking tot overlijdens vanaf 1 januari 2017. Dit is een gevolg van de vertraagde oplevering van het nie...
  Lees meer
  06-12
 • Een prachtig auditrapport!

  Recent heeft er op ons kantoor een intercollegiale toetsing plaats gevonden. Een dergelijke toetsing vindt eens in de drie jaar plaats. Het doel van deze toetsing is het waarborgen en bevorderen...
  Lees meer
  20-09
 • Het UBO-register vervolgd

  Uit de recente beantwoording van kamervragen is naar voren gekomen dat het streven is om in de zomer van 2018 het Nederlandse UBO-register operationeel te hebben. Naar verwachting kan het concept...
  Lees meer
  15-09
 • 25 oktober: Lezing Nieuw Huwelijksvermogensrecht

  Op 1 januari 2018 treedt het Nieuwe Huwelijksvermogensrecht in werking. Weet u welke gevolgen dit voor u heeft? Tijdens deze informatieavond wordt u bijgepraat. Je regelt het bij de notaris. Voor vee...
  Lees meer
  01-08
 • Invoering UBO register uitgesteld

  Op 26 juni 2017 diende de regeling van het UBO-register in de Nederlandse wet- enregelgeving te zijn geïmplementeerd. Deze datum is niet gehaald. Er is vanuit de praktijk kritisch op het wetsont...
  Lees meer
  24-07
 • Het Centraal aandeelhoudersregister (CAHR)

  Parallel aan de invoering van het UBO-register loopt een initiatiefwetsvoorstel voor de invoering van eencentraal aandeelhoudersregister (CAHR). Beide registers worden opgericht om misbruik van j...
  Lees meer
  03-05
 • Het Nederlandse UBO-register

  Op 26 juli 2017 zal het UBO-register ingevoerd moeten worden. Wat is dit voor een register en welke gevolgen heeft dit voor uw privacy? Parallel aan de invoering hiervan loopt een initiatiefwetsvoors...
  Lees meer
  01-05
 • Gemeenschap van goederen niet langer de standaard

  De Eerste Kamer heeft op 28 maart 2017 ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel tot beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen. Het wetsvoorstel beperkt de wettelijke gemeenschap van goedere...
  Lees meer
  07-04
 • Pensioen in eigen beheer

  Op 7 maart is het wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in eigen beheer (PEB) aangenomen. Door deze wet is het vanaf 1 april 2017 voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) niet langer mogelijk om f...
  Lees meer
  21-03
 • Nieuw wetsvoorstel beschermt partneralimentatie

  VVD, PvdA en D66 hebben samen een wijziging aangebracht in hun initiatiefwetsvoorstel over partneralimentatie. Hiermee komen zij tegemoet aan kritiek op de mogelijkheid in het eerste voorstel dat echt...
  Lees meer
  17-03
 • Gunstige bedrijfsopvolgingsregeling mogelijk op de schop

  De bedrijfsvolgingsregeling stelt de verkrijging van een onderneming door schenking of overlijden ondervoorwaarden vrij van belasting. De vrijstelling geldt ook voor een onderneming die wordt gedreven...
  Lees meer
  07-03
 • Kamer stemt in met verbetering functioneren VvE's

  Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is straks verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren. De hoogte van het te reserveren bedrag wordt vastgesteld op basis van een meerjarig onderhoudsplan ...
  Lees meer
  27-02
 • Modernisering Ondernemingsrecht

  Het kabinet gaat verder met de modernisering van het ondernemingsrecht. Zo komt er een nieuwe regeling voor zogeheten personenvennootschappen, wordt het NV-recht aangepast en krijgen ondernemingen mee...
  Lees meer
  24-01
 • Hernieuwde schenkingsmogelijkheden

  Het is vanaf 1 januari 2017 weer mogelijk een bedrag van €100.000 belastingvrij te schenken.Dat kan iedereen doen aan een persoon in de leeftijd van 18 tot 40 jaar. Dit schenkingsbedrag moet best...
  Lees meer
  23-01
 • Initiatiefwetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister ingediend

  Tweede Kamerleden Ed Groot (PvdA) en Sharon Gesthuizen (SP) hebben hun initiatiefwetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister (CAHR) ingediend bij de Tweede Kamer. Het CAHR wordt ondergebracht bij de ...
  Lees meer
  20-01
 • De beste wensen voor 2017

  De medewerkers van Kern notarissen wensen u een mooi 2017!
  Lees meer
  02-01

Wonen

Zonder zorgen!

Lees meer

Samenleven

Belangrijke zaken goed geregeld

Lees meer

Erven

Later is nu

Lees meer

Ondernemen

Advies met persoonlijk karakter

Lees meer