Agrarisch recht

Voor agrarische ondernemers is het van belang voor notariële zaken een notaris in te schakelen met kennis van zaken op agrarisch gebied.

Het voeren van een agrarische onderneming wordt namelijk steeds complexer vanwege toenemende regel- en wetgeving, opgelegd door zowel de Nederlandse overheid als Europese instanties. Dit heeft onder meer invloed op de aankoop en overdracht van bedrijven of cultuurgrond, bij kavelruil en bij de regeling van productierechten.

Ook in de privésfeer zijn allerlei zaken van belang voor de agrariër, voor de opvolger(s) en voor de naaste familie. Het bedrijf en de grond zijn vaak al vele jaren in bezit van de familie en zijn niet vrij van emotie. Vandaar dat het van groot belang is dat er adequate bedrijfsopvolgings-, testamentaire regelingen en boedelafspraken zijn vastgelegd. Goed gedocumenteerde huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden kunnen hier een belangrijke rol spelen. De opvolging en continuïteit van het bedrijf vragen tijdige aandacht, niet alleen van de ondernemer zelf.

Voor meer informatie over agrarische zaken kunt u contact opnemen met Gert Ter Maten via termaten@kernnotarissen.nl of 0341-41 71 14.

Wonen

Zonder zorgen!

Lees meer

Samenleven

Belangrijke zaken goed geregeld

Lees meer

Erven

Later is nu

Lees meer

Ondernemen

Advies met persoonlijk karakter

Lees meer