Huis verkopen en kopen

Het kopen van een huis is een van de belangrijkste beslissingen in uw leven. Een goede voorbereiding is handig om later niet voor onaangename verrassingen te staan. Welke juridische stappen doorloopt u globaal wanneer u een huis gaat kopen. Wat kunt u verwachten en waar moet u op letten?

Koopovereenkomst

De koop van een woning komt tot stand door het tekenen van een koopovereenkomst. De koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen de verkoper en de koper van een huis.
Daarin wordt vastgelegd dat het huis onder bepaalde voorwaarden, tegen betaling van een bepaalde prijs en op een afgesproken datum eigendom wordt van de koper. Meestal wordt de koopakte opgesteld door een makelaar die namens de verkoper de verkoop van zijn huis begeleidt.

Als u zelf uw huis verkoopt is het verstandig om tijdig de notaris in te schakelen om te voorkomen dat nog niet alle juridische haken en ogen zijn geregeld. Daarom is het belangrijk dat de notaris wordt ingeschakeld voordat de koopakte wordt ondertekend. Hij biedt de noodzakelijke deskundige begeleiding en advisering op juridisch gebied. De notaris houdt de belangen van alle partijen in de gaten.

Bedenktijd

De particuliere koper van een woning heeft na ondertekening van de koopovereenkomst drie dagen bedenktijd om alsnog van de koop af te zien.

Inschrijven koopovereenkomst

U heeft de mogelijkheid de getekende koopovereenkomst te laten inschrijven in het kadaster. Deze inschrijving beschermt de koper gedurende zes maanden na inschrijving tegen eventueel faillissement van de verkoper of beslaglegging op het gekochte ten laste van de verkoper.

Eigendomsoverdracht

Voor de overdracht - de 'levering' - van een woning heeft u altijd een notaris nodig. De overdracht vindt plaats door het tekenen van de zogenaamde akte van levering. Vóór het opmaken van een akte van levering doet de notaris uitgebreid onderzoek naar de beschikkingsbevoegdheid van de verkoper en naar de eventueel aan de eigendom verbonden verplichtingen. Tevens ziet de notaris erop toe dat zowel de verkoper als de koper voldoet aan de in de koopovereenkomst op zich genomen verplichtingen die samenhangen met de levering. Ook checkt de notaris dat de verkoper de woning, volgens afspraak, zonder hypotheek of beslag levert en dat de koper de koopsom tijdig bij hem stort.

De eigendomsoverdracht is pas compleet nadat de notaris een afschrift van de leveringsakte heeft
ingeschreven in de openbare registers bij het kadaster.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Gert Ter Maten termaten@kernnotarissen.nl

Wonen

Zonder zorgen!

Lees meer

Samenleven

Belangrijke zaken goed geregeld

Lees meer

Erven

Later is nu

Lees meer

Ondernemen

Advies met persoonlijk karakter

Lees meer

De notarissen

Een deskundig advies met een persoonlijk karakter.

Eef Wemes

mediator en scheidingsbemiddelaar

Werkgebieden: erven en samenleven

Lees meer

Stephanie Scheiberlich

mediator en specialist ondernemingsrecht

Werkgebied: ondernemen

Lees meer

Interesse

of meer informatie

Bel dan 0341 - 41 71 14 
Of klik op onderstaande link

Lees meer