Estate planning

Estate planning heeft als doel een opgebouwd vermogen zo voordelig mogelijk over te dragen aan erfgenamen.

Estate planning is een onderdeel van het bredere begrip 'financiële planning'. Bij estate planning gaat het vooral om maatregelen om de toekomstige erfenis zo klein mogelijk te maken en daarmee de erfbelasting te beperken. Daar komt aardig wat bij kijken. Bij uw planning heeft u te maken met de schenkbelasting, het erfrecht, het huwelijksvermogensrecht en het fiscale recht.

Voor- en nadelen van estate planning

Duidelijk is dat estate planning soms tot een forse belastingbesparing kan leiden. Maar de erfbelasting is niet het enige aspect waarmee bij estate planning rekening moet worden gehouden. Niet alles mag worden opgeofferd aan belastingbesparing. Het is belangrijk wel zeggenschap over uw eigen vermogen te houden. Uitgangspunt bij het treffen van regelingen voor het geval van overlijden is meestal dat de langstlevende partner verzorgd achterblijft.

Het is dan ook noodzakelijk een duidelijke afweging tussen de voor- en nadelen van overheveling van vermogen te maken. Besluiten die nu worden genomen zullen vaak pas jaren later gevolgen hebben. In de tussentijd kan er veel veranderen.

Kern Notarissen

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met één van onze notarissen of kandidaat-notaris via info@kernnotarissen.nl of telefonisch 0341-41 71 14.