Werkwijze

De notaris-mediator kan de gemaakte afspraken meteen vastleggen in een notariële akte

Spreekt het idee u van mediation u aan? Dan bent u vast benieuwd hoe het traject er ongeveer uitziet. Ik start altijd met een kort vrijblijvend gesprek met elk van de partijen afzonderlijk. Gewoon om kennis te maken en om aan te voelen of mediation zou kunnen helpen om het conflict op te lossen.

Intakegesprek

Zijn alle partijen positief, ook de mediator, dan volgt een intakegesprek dat aanvangt met het bespreken en tekenen van de mediation-overeenkomst. Daarin geeft iedereen aan zich te willen inzetten om het conflict op te lossen. Vervolgens brengen alle partijen in kaart wat de huidige situatie is, hoe die ontstaan is en wat er eventueel meteen geregeld moet worden. Er wordt bekeken welke zorgen en gevoelens een goede uitkomst in de weg zitten.

Kern Notarissen

Enkele gesprekken

Ervaring leert dat de meeste mensen na enkele mediationgesprekken een oplossing bereiken. De inhoud van de afspraken wordt vervolgens vastgelegd in een notariële akte, genaamd vaststellingsovereenkomst. Dit bespaart u een slepende rechtszaak met bijkomende kosten en emotionele uitputting. U kunt zich beiden weer op de toekomst richten.

Kern Notarissen

Voordelen notariële akte

Notariële akten hebben een bijzondere betekenis:

  • Na ondertekening door de notaris staat de datum van de akte tegenover iedereen vast. En iedereen kan erop vertrouwen dat de akte is ondertekend door degenen die als ondertekenaars zijn vermeld.
  • Iemand die een akte heeft laten opmaken, krijgt een kopie (ook wel grosse of afschrift genoemd) om de afspraken altijd te kunnen bewijzen. Als iemand in een notariële akte een bedrag heeft schuldig erkend en de schuldenaar komt zijn verplichtingen niet na, dan kan de schuldeiser met de grosse direct overgaan tot executie (verkoop van de goederen van de schuldenaar). Tussenkomst van de rechter is dan niet nodig.
  • De notaris is een onpartijdige deskundige die de belangen van alle betrokkenen behartigt bij het opstellen van een notariële akte.
  • De akte blijft eeuwig bewaard. Als de notaris stopt, dan wordt zijn protocol (dossier met akten) overgenomen door een andere notaris (zijn opvolger).