Maatschap

De maatschap is een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen, die met wat zij inbrengen een bepaald doel nastreven.

De inbreng van de maten kan bestaan uit arbeid, geld en/of goederen. De maatschapsvorm wordt veel gebruikt door vrije beroepsbeoefenaren als artsen, notarissen, accountants of advocaten. Ook in de agrarische sector wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de maatschap.

Maatschapsovereenkomst

Alle verplichtingen tussen de maten onderling worden bepaald door de tussen die maten gesloten maatschapsovereenkomst. Een notariële akte is niet vereist, maar raadpleging van deskundigen is bij de vormgeving van zo’n overeenkomst van groot belang, vooral samenhangend met de persoonlijke aansprakelijkheid van de maten.

De bevoegdheid van de maat wordt begrensd door de wet, het doel van de maatschap, de volmacht die de maat van zijn andere maten ontving en de nadere afspraken die daarover zijn gemaakt in de maatschapsovereenkomst. De winsten en verliezen worden gedeeld in verhouding tot ieders inbreng, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt in de overeenkomst.

Kern Notarissen

Verhaalmogelijkheden

De maatschap heeft een van het privévermogen afgescheiden maatschapsvermogen. Dit betekent dat privéschuldeisers van de maten zich tijdens het bestaan van de maatschap niet kunnen verhalen op het maatschapsvermogen. Dit afgescheiden vermogen is primair bedoeld voor zakelijke schuldeisers. Zij kunnen zich verhalen op het maatschapsvermogen en op het privévermogen van de maten.

Kern Notarissen

Continuïteit waarborgen

Overlijdt een van de zakelijk partners, dan eindigt de maatschap. De andere maten kunnen de onderneming (eventueel met een nieuwe partner) alleen voortzetten als er bijzondere contractuele regelingen afgesproken zijn. Het kan hierbij gaan om het voortzettingsbeding, het verblijvingsbeding en het toescheidingsbeding. Deze kunnen in de maatschapsovereenkomst opgenomen worden. Het is raadzaam om, met het oog op de continuïteit, uw notaris om advies te vragen op dit punt.

Kern Notarissen

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met notaris Stephanie Scheiberlich via scheiberlich@kernnotarissen.nl.