Idee vastleggen

Heeft u een idee, een werk gemaakt of een uitvinding gedaan? U wilt dit graag beschermen.

Wat zijn dan de mogelijkheden? Wij kunnen u van dienst zijn om uw bewijspositie te beschermen. Bij ideeën of uitvindingen wordt de meest volledige bescherming echter bereikt door een patent of een octrooirecht aan te vragen.

Depotakte

Een auteursrecht ontstaat door het maken van een “werk van letterkunde, wetenschap of kunst”. U hoeft dat dus niet verder aan te vragen. Als een ander inbreuk maakt op het auteursrecht dan moet u om uw auteursrecht te handhaven kunnen bewijzen dat u het ‘werk’ eerder had gemaakt of geschreven. Een depotakte bij de notaris kan u daarbij helpen. U kunt bij ons een akte van depot laten maken. In deze akte wordt verklaard wat u heeft aangeleverd aan de notaris, op welke dag en op welk tijdstip. Wat u heeft aangeboden wordt in een envelop gedeponeerd, verzegeld en gedateerd en vastgehecht aan de akte van depot.

Kern Notarissen

Patent en octrooirecht

Als u een idee heeft of een uitvinding heeft gedaan, dan kunt u een octrooirecht of patentrecht aanvragen. Deze procedure duurt meestal lang. In veel gevallen is het daarom wenselijk alvast het een en ander bij de notaris te laten vastleggen. Ook hier kan dan weer de depotakte van dienst zijn. Door de depotakte kunt u dan in ieder geval bewijzen dat u op een bepaalde datum al de inhoud van de aan de akte gehechte envelop in uw bezit had. U heeft dan nog niet de volledige bescherming van het octrooirecht of het patent; dit recht moet dan eerst verleend zijn.

Kern Notarissen

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met notaris Stephanie Scheiberlich via scheiberlich@kernnotarissen.nl.