Vennootschap onder firma (vof)

De vof kan worden omschreven als een maatschap die een bedrijf uitoefent.

Ook deze samenwerkingsvorm ontstaat door het tot stand komen van een overeenkomst tussen de samenwerkende partijen. Een notariële akte is niet vereist, maar raadpleging van deskundigen is bij de vormgeving van zo'n overeenkomst van groot belang, vooral samenhangend met de persoonlijke aansprakelijkheid van de vennoten.

Afgescheiden vermogen

Bij de vof wordt onderscheid gemaakt tussen het vof-vermogen en de privévermogens van de vennoten. Tijdens het bestaan van de vof kunnen privéschuldeisers zich niet verhalen op het vof-vermogen. De zakelijke schuldeisers kunnen zich verhalen op het vof-vermogen en op het privévermogen van de vennoten.

Kern Notarissen

Bevoegdheden

Anders dan bij de maatschap is iedere vennoot in beginsel bevoegd namens de vof te handelen. De wet geeft hierop drie uitzonderingen:

  1. niet bevoegd is de vennoot die bij de vof-overeenkomst is uitgesloten om de vof te     vertegenwoordigen;
  2. de verrichte handeling valt niet binnen het doel van de vof;
  3. het betreft een handeling waartoe de vennoot volgens de vof-overeenkomst onbevoegd is.
Kern Notarissen

Aansprakelijkheid

Bij de vof is ieder van de vennoten hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor het geheel van de vennootschapsschulden. Dit is dus anders dan bij een maatschap, waarbij iedere maat voor een gelijk deel aansprakelijk is voor een maatschapsschuld.

Kern Notarissen

Continuïteit waarborgen

Overlijdt een van uw zakelijk partners, dan eindigt de vof. U en eventueel andere vennoten kunnen de onderneming (eventueel met een nieuwe partner) alleen voortzetten als er bijzondere contractuele regelingen afgesproken zijn. Het kan hierbij gaan om het voortzettingsbeding, het verblijvingsbeding en het toescheidingsbeding. Deze kunt u in de vennootschapsovereenkomst laten opnemen. Het is raadzaam om, met het oog op de continuïteit, uw notaris om advies te vragen op dit punt.

Kern Notarissen

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met notaris Stephanie Scheiberlich via scheiberlich@kernnotarissen.nl.