Samenlevingscontract

Samenwonen zonder trouwen of partnerschap? Leg samen uw afspraken vast.

In een samenlevings­contract (ofwel samenlevings­overeenkomst) kun je allerlei afspraken vastleggen. Bijvoorbeeld over welke spullen privé zijn en wat gezamenlijke eigendom is. Dit geldt ook voor de schulden. U kunt ook afspraken maken over de financiën. Denk aan het geld voor de boodschappen of voor het gas, water en licht. Maar ook wat er moet gebeuren met uw huis, pensioen of als u uit elkaar gaat. Met een handig stappenplan breng je in 5 stappen in kaart welke afspraken jullie samen willen maken. Zo heb je snel een duidelijk overzicht wat je allemaal moet regelen.

Samenlevingsovereenkomst

Een notariële samenlevingsovereenkomst kan echter ook bij allerlei regelingen als voorwaarde worden gesteld. Zoals bij partnerpensioenregelingen, voor de inkomstenbelasting en de heffing van successierechten bij overlijden. U mag zelf bepalen wat er in de samenlevingsovereenkomst staat. De wet geeft geen verplichte onderdelen. Hieronder vindt u aantal voorbeelden.

Kern Notarissen

Financiële bijdrage

U regelt in de overeenkomst hoeveel ieder financieel bijdraagt aan het huishouden. Bijvoorbeeld ieder de helft, of naar evenredigheid van inkomsten. De verdeling van de huishoudelijke taken hoort overigens niet in een samenlevingscontract.

Kern Notarissen

Koopwoning

Stel dat u vroeger alleen een huis hebt gekocht. In de samenlevingsovereenkomst kunt u niet regelen dat het huis van u samen wordt. Wel kunt u de helft van het huis verkopen aan uw partner. De notaris maakt dan een akte van levering op. Daarna bent u pas samen eigenaar.

Is uw partner eigenaar van het huis en wil hij/zij dat zelf blijven? Dan profiteert u niet mee van de waardestijging van het huis, als u er geld in stopt. Bovendien kan het geld dat u aan het huis uitgeeft,
gezien worden als schenking. En wat u hebt gegeven, kunt u niet meer terugnemen. U kunt ervoor zorgen dat u wel profiteert van de waardestijging door daarover in een samenlevingscontract afspraken te maken.

Kern Notarissen

Een bedrijf starten

Het starten van een onderneming is een goed moment om na te denken over de grens tussen zakelijk en privé. Bij samenwoners zijn alle bezittingen en schulden gescheiden. Uw partner is dus automatisch beschermd tegen uw schuldeisers.

Wilt u afspreken dat uw partner meedeelt in de waardegroei van uw bedrijf? Dan hebt u een samenlevingsovereenkomst nodig: samen als het goed gaat, apart als het slecht gaat.

Kern Notarissen

Partnerpensioen

Er zijn verschillende soorten pensioenen. Een daarvan is het werkgeverspensioen dat u bij uw werkgever opbouwt. Bij een partnerpensioen gaat uw werkgeverspensioen naar uw partner als u overlijdt. Pensioenfondsen accepteren bij samenwoners als bewijs van uw relatie alleen een samenlevingsovereenkomst.

Kern Notarissen

Uit elkaar gaan

Zonder samenlevingscontract neemt iedere partner zijn eigen spullen mee. Zonder verplichtingen. In het contract kunt u nu al afspraken maken voor als de relatie eindigt. Bijvoorbeeld over wie wat meekrijgt, en wie mag blijven wonen in de (huur-)woning.

Kern Notarissen

Nalatenschap

U kunt in een samenlevingsovereenkomst niet vastleggen naar wie uw erfenis gaat. Daar heeft de wet standaardregels voor. Eigen wensen regelt u met een testament.

Zonder samenlevingsovereenkomst krijgt de familie de helft van de gezamenlijke bezittingen. Meubels bijvoorbeeld, of geld. Dat kan vervelend zijn want uw partner wil die misschien zelf houden. Met een samenlevingscontract met verblijvingsbeding voorkomt u dit. Na uw dood krijgt uw partner het recht op alle gezamenlijke bezittingen.

Wat betreft uw eigen bezittingen, zal uw familie erfgenaam zijn als u dood gaat. U moet een testament laten opmaken als u dit niet wil. Raadpleeg hiervoor de pagina’s over het regelen van uw nalatenschap.

Hebt u kinderen uit een eerdere relatie, dan zijn zij uw wettelijke erfgenamen. Gaat u samenwonen en overlijdt u, dan hebben uw kinderen recht op hun deel. Wilt u uw partner tot enig erfgenaam benoemen? En wilt u uw partner tegen de aanspraken van uw kinderen beschermen? Dan zijn een notarieel samenlevingscontract en testamenten nodig. Elders op deze site kunt u meer
lezen over het regelen van uw nalatenschap.

Kern Notarissen

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van de (kandidaat-) notarissen via info@kernnotarissen.nl of telefonisch 0341-41 71 14.