Statuten wijzigen

Rechtspersonen zoals een BV, de coöperatie, vereniging of stichting hebben statuten.

De statuten zijn eigenlijk spelregels die bepalen hoe de organen (zoals het bestuur, aandeelhouders, leden) van de betreffende rechtspersoon moet functioneren.

Wijzigingen aan statuten

Voor het wijzigingen van deze spelregels moet er een akte van wijziging bij de notaris getekend worden. Vervolgens moet er een nieuw exemplaar van de statuten gedeponeerd worden bij het handelsregister. Deze deponering wordt door het notariskantoor verzorgd.

Kern Notarissen

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met één van onze notarissen of kandidaat-notaris via info@kernnotarissen.nl of telefonisch 0341-41 71 14.