Certificering van aandelen

U heeft aandelen in een BV en u bent dus aandeelhouder. Als aandeelhouder heb je enerzijds financiële rechten (zoals recht op winst) anderzijds zeggenschapsrechten (zoals stemrecht).

Door aandelen te certificeren, worden de financiële rechten van de zeggenschapsrechten gesplitst. Certificeren van aandelen kan interessant zijn, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsopvolging of als u anderen (bijvoorbeeld werknemers) financieel wilt laten deelnemen aan uw onderneming.

Certificeren

Het certificeren gaat als volgt. Er wordt bij een notariële akte een stichting Administratiekantoor opgericht. De aandeelhouder draagt de aandelen over aan deze stichting. In ruil daarvoor krijgt de aandeelhouder certificaten terug. De aandeelhouder wordt daarmee certificaathouder. De zeggenschapsrechten die zijn verbonden aan de aandelen komen toe aan de stichting, zodat het bestuur van de stichting voortaan het stemrecht uitoefent. In veel gevallen is de voormalige aandeelhouder bestuurder van de stichting. De financiële rechten zijn verbonden aan de certificaten zodat de winst wordt uitgekeerd aan de certificaathouder.

Bij een (onverwacht) overlijden heeft certificering het voordeel van de continuïteit van de onderneming, doordat de zeggenschap bij de stichting is ondergebracht. De huidige bestuurder van de stichting, veelal de ondernemer, kan reeds voor deze situatie een opvolgend bestuur benoemen, zodat mocht hij wegvallen er direct duidelijkheid is over de zeggenschap binnen de onderneming.

Kern Notarissen

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met notaris Stephanie Scheiberlich via scheiberlich@kernnotarissen.nl.