Wat is mediation?

Een duurzaam compromis op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij de mediator samen met de partijen op zoek gaat naar de oplossing van hun conflict. Deze oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Mediation kenmerkt zich door de vertrouwelijkheid van en vrijwillige deelname aan de gesprekken en een bereidheid tot overleg. De mediator is onpartijdig en de aanpak is toekomstgericht. Er wordt niet over maar met en door de deelnemers beslist.

Vrijwilligheid en vertrouwelijkheid

Belangrijke uitgangspunten van mediation zijn vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Vrijwilligheid betekent, dat deelname aan mediation alleen op vrijwillige basis plaatsvindt én dat de deelnemers (en de mediator) vrij zijn om te stoppen als één van hen mediation niet meer zinvol vindt. Vrijwillig betekent niet vrijblijvend. Zolang de mediation duurt, wordt er  van je verwacht, dat je je volledig inzet.

Vertrouwelijkheid houdt in, dat de deelnemers en mediator overeenkomen dat al hetgeen in het kader van mediation wordt gedeeld vertrouwelijk is en blijft. Partijen kunnen alleen met elkaars instemming uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht maken. Vertrouwelijkheid is van belang om een veilige setting te bieden om openhartig met elkaar van gedachten te wisselen en alle mogelijke ideeën voor oplossingen met elkaar te kunnen bespreken.