Ondernemen

Uw ondernemerschap tot in de puntjes geregeld?!

Ondernemen brengt risico's met zich mee, met name financiële. Of, en in welke mate een ondernemer aansprakelijk is met zijn of haar privé-vermogen, hangt voor een groot deel af van de rechtsvorm van de onderneming. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm kan dus belangrijke gevolgen hebben. Een ondernemer kan deze het beste maken onder begeleiding van een deskundige. Ons kantoor begeleidt u bij het maken van de juiste keuze.

Juridische bedrijfsvormen

Bij juridische bedrijfsvormen gaat het onder meer om:

Kern Notarissen

Overige werkzaamheden

Natuurlijk houden onze werkzaamheden niet op na de keuze van de juiste rechtsvorm. Ons kantoor verstrekt eveneens adviezen ten aanzien van en is actief betrokken bij:

  • de overname en overdracht van ondernemingen;
  • het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten;
  • de overdracht en certificering van aandelen;
  • juridische fusies en splitsingen;
  • joint ventures (samenwerkingsverbanden);
  • herstructurering van uw bedrijf;
  • ontbinding van rechtspersonen.
Kern Notarissen

Altijd up-to-date

Uw onderneming is veelal aan verandering onderhevig en daarnaast kan uw persoonlijke situatie veranderen. Tenslotte is er nog de wetgeving die zo nu en dan wordt herzien. Wat vandaag uw optimale
ondernemingsstructuur is, hoeft dat volgend jaar niet meer te zijn.

Kern Notarissen

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met notaris Stephanie Scheiberlich via scheiberlich@kernnotarissen.nl.