Ondernemen

Uw ondernemerschap tot in de puntjes geregeld?!

Ondernemen brengt risico's met zich mee, met name financiële. Of, en in welke mate een ondernemer aansprakelijk is met zijn of haar privé-vermogen, hangt voor een groot deel af van de rechtsvorm van de onderneming. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm kan dus belangrijke gevolgen hebben. Een ondernemer kan deze het beste maken onder begeleiding van een deskundige. Ons kantoor begeleidt u bij het maken van de juiste keuze. Misschien heeft u de keuze jaren geleden gemaakt en is uw onderneming inmiddels ingrijpend gewijzigd. Of zijn er veranderingen in uw privésituatie. Daarnaast kunnen wettelijke en fiscale regels van invloed zijn op de rechtsvorm die het beste bij uw bedrijf past.

Kiezen voor wel of geen rechtspersoonlijkheid?

Bij een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid bent u privé aansprakelijk voor ondernemingsschulden. Zakelijke schuldeisers kunnen zich verhalen op zowel uw ondernemingsvermogen als op uw privévermogen. Kiest u een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid, dan is de rechtspersoon aansprakelijk voor de schulden die uit het ondernemen voortvloeien, en niet uzelf.

De notaris weet precies de voor- en nadelen van de rechtsvormen en zoekt met u naar de meest geschikte vorm. En heeft u een ondernemingsvorm gekozen, dan zorgt hij of zij voor de oprichting en de begeleiding.

Welke rechtsvormen zijn er?

Is na de periode van voorbereiding en advisering duidelijk welke rechtsvorm het meest gunstig is? Een overzicht van de rechtsvormen vindt u hier:

Niet bij elke rechtsvorm is de inschakeling van een notaris verplicht, maar wel aan te bevelen. De notaris kan helpen bij het opstellen van de overeenkomst, denkt mee en legt u en de andere vennoten precies uit waarvoor getekend wordt. Hiermee verkleint u de kans dat u achteraf te maken krijgt met onaangename verrassingen of conflicten over bijvoorbeeld financiële aansprakelijkheid. Daarnaast kan de notaris u dan gelijk adviseren of het bijvoorbeeld verstandig is om een eventuele gemeenschap van goederen om te zetten in huwelijkse voorwaarden.

Kern Notarissen

Overige werkzaamheden

Natuurlijk houden onze werkzaamheden niet op na de keuze van de juiste rechtsvorm. Ons kantoor verstrekt eveneens adviezen ten aanzien van en is actief betrokken bij:

  • de overname en overdracht van ondernemingen;
  • het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten;
  • de overdracht en certificering van aandelen;
  • juridische fusies en splitsingen;
  • joint ventures (samenwerkingsverbanden);
  • herstructurering van uw bedrijf;
  • ontbinding van rechtspersonen.
Kern Notarissen

Altijd up-to-date

Uw onderneming is veelal aan verandering onderhevig en daarnaast kan uw persoonlijke situatie veranderen. Tenslotte is er nog de wetgeving die zo nu en dan wordt herzien. Wat vandaag uw optimale
ondernemingsstructuur is, hoeft dat volgend jaar niet meer te zijn.

Kern Notarissen

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met notaris Stephanie Scheiberlich via scheiberlich@kernnotarissen.nl.