Mediation en scheidingsbemiddeling

Een scheiding is een moeilijke en emotionele periode. Wat is het beste voor de kinderen? Hoe moet het met de woning en de hypotheek? Hoe zit het met de alimentatie?

Scheidingsbemiddeling is een manier van scheiden waarbij u met hulp van een onpartijdige echtscheidingsdeskundige uw scheiding regelt en afspraken maakt met betrekking tot de gevolgen van die scheiding voor nu en voor de toekomst. Scheidingsbemiddeling is er op gericht de scheiding “in goed overleg” te laten verlopen.

Echtscheidingsspecialist

De notaris-echtscheidingsspecialist is een notaris die opgeleid is tot scheidingsbemiddelaar. Hij heeft daarbij geleerd om te gaan met vaak heftige emoties die spelen bij een scheiding; hij kan de problemen die zich bij kinderen kunnen (gaan) voordoen benoemen, en zijn cliënten daar de weg in wijzen voor later. Bovendien weet hij welke punten in het ouderschapsplan moeten worden opgenomen en is hij op de hoogte van de alimentatieberekeningen.
Daarnaast is de notaris van oudsher gewend om onafhankelijk en onpartijdig te werken en beschikt hij over grote kennis op het gebied van het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en fiscale recht.

Kern Notarissen

Gelijk geregeld

Als u samen tot overeenstemming bent gekomen kunnen de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een notariële akte. De wijziging van de tenaamstelling van de woning en de eventueel bijbehorende hypotheek kan meteen worden geregeld. En omdat de notaris ook thuis is in het erfrecht kan zij u adviseren of het nodig is om uw testament aan te passen.

Zo kunt u, verlost van veel zorgen, allebei een nieuwe periode van uw leven ingaan.

Kern Notarissen