Scheiden/uit elkaar gaan

Bij het einde van het huwelijk of de relatie moeten de gezamenlijke bezittingen tussen beide partners verdeeld worden.

Een voorbeeld daarvan is een huis dat op naam van u en uw partner staat. De woning kan namelijk alleen maar door middel van een notariële akte verdeeld worden.

Woning

Wanneer het huis aan uw partner moet worden toegedeeld, zal deze de bestaande hypotheek over moeten nemen. In dat geval zal de hypotheekverstrekker een akte van ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid opmaken, waarin deze verklaart dat u niet langer meer aansprakelijk bent voor
de hypotheekschuld. Het is ook mogelijk de hypotheek af te lossen en een nieuwe hypotheek af te sluiten.

Kern Notarissen

Andere goederen

Bij de verdeling van goederen en schulden kan het gebeuren dat de waarde van de bezittingen verminderd met de schulden die de ene partner ontvangt, hoger is dan wat de ander ontvangt. In zo’n geval is er sprake van overbedeling. Vaak zal de helft van dit verschil door de ene partner aan de ander worden betaald, om het verschil gelijk te trekken.

Het is verstandig om de uitbetaling van de overwaarde ook via de notaris te laten lopen, want wij kunnen ervoor zorgen dat dit bedrag pas wordt uitbetaald op het moment dat de akte van verdeling getekend is.

Kern Notarissen

Verplicht ouderschapsplan voor samenwoners

Vanaf 1 maart 2009 dienen samenwoners die het gezamenlijk gezag over hun minderjarige kinderen uitoefenen, bij beëindiging van hun samenwoning een ouderschapsplan op te stellen.

Wat is een ouderschapsplan? Een ouderschapsplan is een schriftelijke overeenkomst tussen de ouders waarin zij hun afspraken met betrekking tot hun kinderen vastleggen.

Onderwerpen die ten minste moeten worden geregeld:

  • de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken;
  • de omgangsregeling;
  • de wijze waarop de ouders elkaar informeren over de kinderen;
  • de wijze waarop ouders elkaar raadplegen inzake belangrijke aangelegenheden die het kind raken;
  • de kinderalimentatie.
Kern Notarissen

Mediation/scheidingsbemiddeling

Scheidingsbemiddeling is een manier van scheiden waarbij u met hulp van een onpartijdige deskundige uw scheiding regelt en afspraken maakt met betrekking tot de gevolgen van die scheiding voor nu en voor de toekomst. Raadpleeg voor meer informatie hierover de pagina over mediation/scheidingsbemiddeling.

Kern Notarissen

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met één van onze notarissen of kandidaat-notaris via info@kernnotarissen.nl of telefonisch 0341-41 71 14.