Zakelijk conflict

Iedereen raakt wel eens in een conflict verzeild, ook op het werk. Dat is op zich geen probleem, maar je moet er wel mee kunnen omgaan.

Heeft u een conflict met een zakenpartner of klant, dan kan notaris en specialist ondernemingsrecht Stephanie Scheiberlich optreden als mediator. Onder haar begeleiding wordt er gezocht naar een oplossing die voor alle partijen bevredigend is.

Zakelijke mediation

In de zakenwereld kunnen zich allerlei conflicten voordoen, zoals onenigheid over de besluitvorming in de onderneming, de winstdeling, investeringen, de bedrijfsopvolging enzovoort. Als deskundige op het gebied van het ondernemingsrecht kan de notaris-mediator met inzet van zijn/haar vaardigheden als mediator, partijen helpen bij het zoeken naar een oplossing van hun conflict.

Ervaring leert dat de meeste zakelijke conflicten na enkele mediationgesprekken bij de notaris opgelost zijn. Dit bespaart u een slepende rechtszaak met bijkomende dubbele advocaatkosten. De emoties hoeven door de kortere afhandeling ook minder hoog op te lopen.

Kern Notarissen

De voordelen van de notaris-mediator

De notaris-mediator is een notaris die:

  • kan optreden als bemiddelaar;
  • deskundig is op het gebied van ondernemings- en fiscaal recht;
  • getraind is in het omgaan met de emoties die spelen bij een zakelijk conflict;
  • onpartijdig is en de belangen van alle betrokkenen in het oog houdt;
  • de gemaakte afspraken vastlegt in een rechtsgeldige vaststellingsovereenkomst;
  • zo nodig statuten of contracten met de partijen kan aanpassen;
  • zo nodig worden aandeelhoudersovereenkomsten opgesteld om herhaling te voorkomen.