Coöperatie: een flexibele rechtsvorm

De coöperatie is vooral bekend in de agrarische sector.

Tegenwoordig is deze rechtsvorm steeds populairder in andere sectoren zoals de gezondheidszorg, beleggingsfondsen en vrije beroepsbeoefenaren. Flexibiliteit en fiscale overwegingen zijn de belangrijkste redenen om voor een coöperatie te kiezen.

Oprichting

Voor de oprichting van een coöperatie gelden weinig formaliteiten: een notariële akte en inschrijving in het handelsregister. De oprichters kunnen kiezen voor een wettelijke (WA), beperkte (BA) en uitgesloten aansprakelijkheid (UA). Bij de keuze voor UA geldt voor de coöperatie hetzelfde aansprakelijkheidsregime als voor de BV.

Daarnaast is er, in tegenstelling tot een BV, bij de coöperatie een vrije toe- en uittreding; de enige beperking die hierbij opgelegd kan worden is de kwaliteitseis die aan het lidmaatschapsrecht kan worden verbonden.

Kern Notarissen

Andere argumenten

Verder biedt de coöperatie de mogelijkheid tot samenwerking zonder dat de deelnemers veel zeggenschap over hun eigen onderneming hoeven prijs te geven. De samenwerking levert daarnaast kostenvoordelen op, omdat materialen grootschaliger kunnen worden ingekocht. Denk hierbij aan tandartsen, huisartsen, enzovoorts.

Een ander voorbeeld uit de praktijk is een coöperatie die wordt opgericht om de diensten te leveren die nodig zijn om een bedrijventerrein op een hoogwaardig kwaliteitsniveau te houden. Om dit te bewerkstelligen is er een pakket van eisen (collectieve beveiliging, bewegwijzering, etc.), geformuleerd dat een verplicht karakter heeft voor de eigenaren casu quo huurders van het betreffende bedrijventerrein.

Ten slotte speelt het imago van de coöperatie ook nog een rol. De BV wordt meer geassocieerd met winst maken en heeft daarom een minder passend imago voor bijvoorbeeld goede-doelenorganisaties die een samenwerkingsverband met elkaar aangaan.

Kortom de coöperatie kan een goed alternatief zijn voor andere, misschien meer voor de hand liggende rechtsvormen.

Kern Notarissen

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met notaris Stephanie Scheiberlich via scheiberlich@kernnotarissen.nl.