Testamenten

De wet regelt in alle voorkomende gevallen wie de erfgenamen van de overledene zijn.

In uw testament legt u vast wat er met uw geld, huis, bezittingen en schulden moet gebeuren na uw overlijden. Is er geen testament, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Het is ook mogelijk om toekomstige situaties op te nemen. Bijvoorbeeld als u kinderen krijgt of uw partner gaat hertrouwen na uw overlijden. Of juist wettelijke erfgenamen onterven. Voor het afhandelen van uw nalatenschap kunt u een executeur in het testament benoemen. Deze checklist helpt u na te denken over de wensen en mogelijkheden van uw testament. Wat is voor u belangrijk?

Testament opstellen

Het opmaken van een testament gebeurt in de volgende stappen:

  1. Maak een afspraak met de notaris.
  2. Tijdens het gesprek bespreekt u uw situatie en uw wensen.
  3. De notaris adviseert u over de gevolgen van uw wensen.
  4. De notaris vertaalt uw wensen in juridische bepalingen.
  5. Na het gesprek krijgt u de voorlopige versie van uw testament thuis gestuurd.
  6. Maak een tweede afspraak om de akte te laten passeren. Deze afspraak kan ook al gemaakt worden bij het eerste gesprek.
  7. Nadat de notaris heeft gecheckt of u de gevolgen van uw testament begrijpt, zet u een handtekening. Uw testament is nu officieel.
  8. De notaris zorgt ervoor dat uw testament wordt ingeschreven in het Centraal Testamentenregister.
  9. U krijgt een kopie van uw testament mee naar huis. Het origineel bewaart de notaris in een kluis.
  10. Uw testament treedt in werking als u overlijdt.

Goed om te weten: zolang u leeft, heeft niemand het recht om uw testament in te zien. Ook uw partner en kinderen niet. Natuurlijk kunt u zelf besluiten om uw testament toch aan iemand te laten lezen. De notaris heeft een geheimhoudingsplicht: zij praat dus met niemand over uw testament.

Kern Notarissen

Gehuwden

Indien een erflater een echtgeno(o)t(e) en afstammelingen achterlaat, krijgt de echtgeno(o)t(e) die achterblijft de hele nalatenschap. De kinderen krijgen hun erfdeel niet in handen. Hun erfdeel wordt omgezet in een geldbedrag, dat de langstlevende niet aan hen hoeft uit te keren maar schuldig kan blijven. De kinderen kunnen hun erfdeel pas opeisen bij overlijden van de langstlevende echtgenoot of bij diens eventuele faillissement of schuldsanering. Dit is de zogenaamde wettelijke verdeling.

In een testament kan deze wettelijke verdeling worden aangepast of opzij gezet. Bijvoorbeeld kan het rentepercentage op de vordering van de kinderen verhoogd worden of de vordering van het kind kan opeisbaar gemaakt worden bij hertrouwen van de langstlevende of opname in een verzorgingshuis.

U kunt niet samen met uw partner één testament opmaken. Ieder maakt een eigen testament. Wilt u dingen gezamenlijk regelen, zoals de voogdij over uw kinderen? Dan neemt u beiden in uw testament een voogdijbepaling op.

Kern Notarissen

Uitsluitingsclausule

Een andere aanvulling op het wettelijke erfrecht is de zogenaamde uitsluitingsclausule. Velen willen wel dat hun kinderen iets van hen erven; zij willen echter niet dat na een echtscheiding de ex-echtgenoten van hun kinderen recht hebben op de helft van de erfenis. Dit kan gebeuren als het kind in algehele gemeenschap van goederen is gehuwd of onder bepaalde huwelijkse voorwaarden. De oplossing hiervoor is het opnemen van een uitsluitingsclausule in het testament. Het gevolg is dat de erfenis alleen eigendom is van het eigen kind.

Kern Notarissen

Samenwoners

Omdat tussen samenwoners geen bloedband bestaat, erven zij niet automatisch van elkaar. Indien dit wel de bedoeling is, zullen testamenten, al dan niet in combinatie met een samenlevingscontract, moeten worden opgesteld. Indien de samenwonende partners kinderen hebben, of een van hen kinderen heeft, zal de erfrechtelijk positie van de achterblijvende partner slechts optimaal geregeld kunnen worden door een combinatie van samenlevingscontract en testament.

Kern Notarissen

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met één van onze notarissen of kandidaat-notaris via info@kernnotarissen.nl of telefonisch 0341-41 71 14.