Testamenten

De wet regelt in alle voorkomende gevallen wie de erfgenamen van de overledene zijn.

De wet verdeelt uw erfgenamen in groepen van bloedverwanten. Groep één bestaat uit uw echtgenoot en uw kinderen; groep twee uit ouders, broers en zussen en hun afstammelingen; groep drie uit uw grootouders met hun (klein)kinderen, ooms, tantes, neefjes en nichtjes en groep vier uit uw overgrootouders met hun afstammelingen. Als in groep één geen erfgenamen zijn, gaat uw nalatenschap naar groep twee, enzovoorts.

Voor iedereen

Iedereen van 16 jaar en ouder kan van de wettelijke regels afwijken door een testament te maken. In uw testament bepaalt u zelf wie uw erfgenaam is en wie niet. U mag iedereen aanwijzen. Het is ook mogelijk uw wettelijke erfgenamen (echtgenoot en (klein)kinderen) te onterven.

Kern Notarissen

Gehuwden

Indien een erflater een echtgeno(o)t(e) en afstammelingen achterlaat, krijgt de echtgeno(o)t(e) die achterblijft de hele nalatenschap. De kinderen krijgen hun erfdeel niet in handen. Hun erfdeel wordt omgezet in een geldbedrag, dat de langstlevende niet aan hen hoeft uit te keren maar schuldig kan blijven. De kinderen kunnen hun erfdeel pas opeisen bij overlijden van de langstlevende echtgenoot of bij diens eventuele faillissement of schuldsanering. Dit is de zogenaamde wettelijke verdeling.

In een testament kan deze wettelijke verdeling worden aangepast of opzij gezet. Bijvoorbeeld kan het rentepercentage op de vordering van de kinderen verhoogd worden of de vordering van het kind kan opeisbaar gemaakt worden bij hertrouwen van de langstlevende of opname in een verzorgingshuis.

Kern Notarissen

Uitsluitingsclausule

Een andere aanvulling op het wettelijke erfrecht is de zogenaamde uitsluitingsclausule. Velen willen wel dat hun kinderen iets van hen erven; zij willen echter niet dat na een echtscheiding de ex-echtgenoten van hun kinderen recht hebben op de helft van de erfenis. Dit kan gebeuren als het kind in algehele gemeenschap van goederen is gehuwd of onder bepaalde huwelijkse voorwaarden. De oplossing hiervoor is het opnemen van een uitsluitingsclausule in het testament. Het gevolg is dat de erfenis alleen eigendom is van het eigen kind.

Kern Notarissen

Samenwoners

Omdat tussen samenwoners geen bloedband bestaat, erven zij niet automatisch van elkaar. Indien dit wel de bedoeling is, zullen testamenten, al dan niet in combinatie met een samenlevingscontract, moeten worden opgesteld. Indien de samenwonende partners kinderen hebben, of een van hen kinderen heeft, zal de erfrechtelijk positie van de achterblijvende partner slechts optimaal geregeld kunnen worden door een combinatie van samenlevingscontract en testament.

Kern Notarissen

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met één van onze notarissen of kandidaat-notaris via info@kernnotarissen.nl of telefonisch 0341-41 71 14.