Erfpacht

Bij erfpacht heeft u de grond waar uw huis op staat niet in eigendom, maar in bruikleen.

Bij erfpacht sluiten de grondeigenaar en de woningeigenaar een overeenkomst. De akte vestiging van erfpacht wordt opgesteld door de notaris. Hierin staan de afspraken tussen de grondeigenaar en de woningeigenaar.

Canon

Jaarlijks dient u in ruil voor het erfpachtrecht canon te betalen. Dit kunt u zien als een soort huur die u moet betalen voor het gebruik van de grond. In de akte van vestiging staat wat u per jaar moet betalen aan de grondeigenaar. In de meeste gevallen is in Nederland de canon al voor een langere tijd afgekocht, vaak zelf eeuwigdurend. Dit betekent dat u niet jaarlijks canon hoeft te betalen. Als u een woning gaat kopen die in erfpacht is uitgegeven, dan is het verstandig goed na te gaan welke afspraken er over de canon zijn gemaakt.

Kern Notarissen

Particulier en gemeentelijke erfpacht

Als u een huis gaat kopen en te maken krijgt met erfpacht is er meestal sprake van gemeentelijk erfpacht. De grond wordt door de gemeente in bruikleen gegeven. Dit gebeurt veel in grote steden. Het kan ook zijn dat er sprake is van particulier erfpacht. In dat geval is het niet de gemeente die de grond in bruikleen geeft maar een particulier. De situatie is dan voor de bank onzekerder en er wordt vaak een notariële opinie gevraagd.

Kern Notarissen

Notariële opinie

Een notariële opinie is nodig bij de aanvraag van een hypotheek indien er sprake is van particuliere erfpacht. De notariële opinie geeft een oordeel over de vraag of het particuliere erfpachtrecht bij een bank financierbaar is.

In de notariële opinie geeft de notaris een oordeel over de financiering. Als dit oordeel negatief is dan betekent dat, dat het financieren van dit erfpachtrecht veel onzekerheid voor de bank meebrengt. Banken houden graag van zekerheid dus zal de hypotheekaanvraag worden afgewezen.

Kern Notarissen

Criteria financierbaarheid

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft criteria ontwikkeld voor de financierbaarheid van woningen die op particulier erfpacht staan. Met behulp van deze criteria worden particuliere erfpachters en banken beschermd tegen risico’s in erfpachtvoorwaarden.

1. Duur van het erfpacht en de vergoedingsregeling. De akte van uitgifte moet helderheid bieden over de looptijd van het erfpachtrecht en de vergoeding van de erfpachter bij het einde van de erfpacht.

2. Canon en canonaanpassing. De actuele canon moet bekend zijn en de (verwachte) lastenontwikkeling voor de erfpachter moet duidelijk en niet onaanvaardbaar zijn.

3. Geen verplichting tot koop. De akte van uitgifte mag niet bepalen dat de erfpachter verplicht is het bloot eigendom op enig moment te kopen.

4. Wijziging erfpachtvoorwaarden. De akte van uitgifte mag niet bepalen dat de bloot eigenaar het recht heeft om eenzijdig de erfpachtvoorwaarden te wijzigen die van materiële invloed zijn op de waarde van het erfpachtrecht.

5. Geen materiële aantasting genotsrecht. De akte van uitgifte mag geen bepalingen bevatten die het genotsrecht van de erfpachter materieel aantasten.

Kern Notarissen

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Heidi Stitselaar via stitselaar@kernnotarissen.nl of per telefoon via 0341 – 41 71 14.