Mediation en scheidingsbemiddeling

Mediation is, kort gezegd, het oplossen van conflicten met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator.

De mediator doet geen uitspraak. Hij begeleidt de onderhandelingen tussen de partijen. Hij helpt hen zelf een goede oplossing te vinden voor hun conflict. Scheidingsbemiddeling is een manier van scheiden waarbij u met hulp van een onpartijdige echtscheidingsdeskundige uw scheiding regelt en afspraken maakt met betrekking tot de gevolgen van die scheiding voor nu en voor de toekomst. Scheidingsbemiddeling is er op gericht de scheiding “in goed overleg” te laten verlopen.

Echtscheidingsspecialist

De notaris-echtscheidingsspecialist is een notaris die opgeleid is tot
scheidingsbemiddelaar. Hij heeft daarbij geleerd om te gaan met vaak heftige emoties die spelen bij een scheiding; hij kan de problemen die zich bij kinderen kunnen (gaan) voordoen benoemen, en zijn cliënten daar de weg in wijzen voor later. Bovendien weet hij welke punten in het ouderschapsplan moeten worden opgenomen en is hij op de hoogte van de alimentatieberekeningen.
Daarnaast is de notaris van oudsher gewend om onafhankelijk en onpartijdig te werken en beschikt hij over grote kennis op het gebied van het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en fiscale recht.

Kern Notarissen

Meer informatie?

Stephanie Scheiberlich (scheiberlich@kernnotarissen.nl) is mediator. Voor vragen en informatie over dit onderwerp kunt u bij haar terecht.