Boot kopen of verkopen uit scheepsregister

Schepen die te boek zijn gesteld in het scheepsregister bij het kadaster, moeten bij notariële akte worden overgedragen.

Schepen zijn volgens de wet roerende zaken. Dat betekent dat u een schip kunt kopen en verkopen zonder dat er een formele handeling nodig is. Dit is anders bij schepen die zijn te boek gesteld in het scheepsregister bij het kadaster, deze moeten bij notariële akte worden overgedragen.

Voordelen teboekstelling

Rechtszekerheid. Bij de teboekstelling krijgt een schip een kenmerk (het brandmerk). Daardoor is bijvoorbeeld een schip dat wordt gestolen makkelijker op te sporen. Anders dan bij een niet te boek gesteld schip, blijft de oorspronkelijke eigenaar, zolang de overdracht niet bij notariële akte heeft plaatsgevonden, de eigenaar van het schip.

Zekerheden bij bouw. Als de bouwer van een schip failliet gaat, maar het schip is te boek gesteld, blijft het schip eigendom van degene op wiens naam het staat en valt niet in de failliete
boedel.

Hypothecair voordeel. Wanneer u een schip koopt en de aankoopsom (gedeeltelijk) betaalt met geleend geld, heeft u de volgende mogelijkheden:

  1. Als het schip niet te boek gesteld is en uzelf ook niet tot teboekstelling overgaat, kunt u een persoonlijke lening afsluiten.
  2. Als het schip te boek gesteld is of uzelf voor teboekstelling zorgt, kunt u de lening afsluiten als scheepshypotheek.
  3. Een scheepshypotheek kan, ten opzichte van een persoonlijke lening, onder meer het voordeel van een lagere rente bieden.
  4. De zekerheid van de notaris die de overdracht begeleidt. De eigendomsoverdracht van een te boek gesteld schip vindt plaats bij de notaris (of een beëdigd scheepsmakelaar). De notaris controleert in het scheepsregister of de verkoper eigenaar is van het schip en zorgt ervoor dat het schip vrij van hypotheken en beslagen aan de koper wordt overgedragen. De eigendomsoverdracht vindt plaats door het opmaken van een akte van levering (transportakte) en de inschrijving daarvan in het scheepsregister. De betaling van de koopprijs gaat ook via de notaris.
Kern Notarissen

Wijze van teboekstellen

Iedere eigenaar van een schip kan het schip te boek stellen. Voor de teboekstelling is een zogenaamde meting nodig, gevolgd door indiening van bepaalde formulieren en stukken bij het scheepsregister
en het brandmerken van het schip. Uiteindelijk ontvangt de eigenaar van het schip van het scheepsregister een certificaat, waaruit onder meer blijkt dat hij als eigenaar van het schip staat geregistreerd. Ons kantoor kan de teboekstelling voor u verzorgen.

Kern Notarissen

Vestigen hypotheek

Een scheepshypotheek wordt net als een hypotheek op een woning, gevestigd door het ondertekenen van een hypotheekakte bij de notaris en inschrijving van de akte in de registers van
het scheepsregister. Het schip dient hierbij als onderpand voor de lening.

Kern Notarissen

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Thomas Jansen via jansen@kernnotarissen.nl of per telefoon via 0341 – 41 71 14.