Burenruzie

Conflict met de buren? Een grensgeschil? Een burenruzie begint vaak met iets kleins.

Een burenruzie begint vaak met iets kleins: een ergernis over rondslingerende vuilniszakken, een luidruchtig feestje of een boom die zon ontneemt. Als praten niet helpt en er een conflictsituatie ontstaat, kan de notaris-mediator bemiddelen. Als deskundige op het gebied van het burenrecht en gebruikmakende van zijn/haar vaardigheden als mediator, zoekt hij/zij met alle betrokken partijen naar een oplossing die voor iedereen acceptabel is. De afspraken kunnen meteen worden vastgelegd in een rechtsgeldig convenant. Hierdoor wordt de omgang met uw buren genormaliseerd en voorkomt u verdere escalatie van het conflict.