Afschaffing van schenkingsvrijstelling eigen woning op korte termijn niet aan de orde

Geplaatst op: 25 oktober 2021

Afschaffing van schenkingsvrijstelling eigen woning op korte termijn niet aan de orde

Mede door het evaluatierapport van SEO Economisch Onderzoek dat dit jaar is verschenen gaan er momenteel geruchten rond dat de schenkingsvrijstelling eigen woning mogelijk per 1 januari 2022 wordt afgeschaft.

Zowel in een beslisnotitie van het ministerie van Financiën als in recente antwoorden op vragen over de Miljoenennota wordt evenwel opgemerkt dat afschaffing van de schenkingsvrijstelling op zijn vroegst mogelijk is per 2023.

Verder heeft de staatssecretaris van Financiën vorige week aan de Eerste Kamer geschreven dat gezien de demissionaire status van het kabinet nu niet wordt besloten over aanpassing van de regeling.