Digitaal aandeelhoudersregister

Geplaatst op: 20 oktober 2021

Digitaal aandeelhoudersregister

Vanaf vandaag biedt Kern notarissen de zakelijke klant de voordelen van een digitaal aandeelhoudersregister. Op 5 oktober jl. is er een workshop gevolgd voor het werken met het digitale aandeelhoudersregister van www.aandelenkadaster.nl
Richt u binnenkort een vennootschap op bij Kern notarissen, dan kunt u ervoor kiezen het aandeelhoudersregister digitaal te ontvangen. Een abonnement bij aandelenkadaster.nl is gratis tot 1 januari 2023. Daarna zijn de abonnementskosten slechts € 5,= per vennootschap per jaar. Meer over de kosten leest u op: www.aandelenkadaster.nl.

De voordelen voor u als directeur / bestuurder van de B.V.

U heeft het online aandeelhoudersregister altijd bij de hand en beschikt altijd over één consistente en actuele versie.
Er is een gratis digitale kluis waarin alle relevante afschriften systematisch en veilig kan opgeslagen kunnen worden.
Na het tekenen van de akte wordt de toegang tot het register aan u overgedragen. Wij hebben dan geen toegang meer. Bij een volgende transactie kunt u de notaris die de transactie begeleidt toegang geven om mutaties in het register te verwerken. Door middel van een abonnement bij aandelenkadaster.nl kunt u altijd beschikken over het digitale register. Neemt u geen abonnement, dan kunt u altijd over een pdf versie van het aandeelhoudersregister beschikken.
U kunt het aandeelhoudersregister ook makkelijk delen met uw accountant, belastingadviseur of bank. En: Nooit meer zoeken naar het aandeelhoudersregister!!

Wettelijke verplichting tot het bijhouden van het aandeelhoudersregister

Met het digitale aandeelhoudersregister van www.aandelenkadaster.nl voldoet u volledig aan de wettelijke verplichting tot het bijhouden van het aandeelhoudersregister.
Bent u het aandeelhoudersregister kwijt, dan kan er een duplicaat gemaakt worden. Maar dat is vaak tijdrovend en dus een kostbare zaak.  
Bovendien zijn er bepaalde derdenbeschermingsaspecten aan het aandeelhoudersregister verbonden. Voor de schade die anderen lijden doordat het register niet up to date of kwijt is, bent u als bestuurder hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk.