Digitaal loket slapende tegoeden

Geplaatst op: 26 mei 2020

Digitaal loket slapende tegoeden

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een digitaal loket voor slapende tegoeden geopend. Het wordt daarmee voor erfgenamen (of een notaris die de erfenis afhandelt) gemakkelijker om na te gaan of een overleden familielid nog een tegoed heeft bij een bank.

Het loket is bedoeld voor erfgenamen die geen zicht hebben bij welke bank(en) de overledene tegoeden aanhield. Zij kunnen daarom terecht op www.slapendetegoeden.nl. Als erfgenamen wel weten bij welke bank rekeningen werden aangehouden dan kunnen zij direct terecht bij de desbetreffende bank.

Wat zijn slapende tegoeden?

Bij slapende tegoeden gaat het vaak om inactieve bankrekeningen waarbij de bank bijvoorbeeld door verhuizing het contact met de klant is verloren. Ook kan het gaan om actieve rekeningen waarvan de erfgenaam niet weet dat ze bestaan. In alle gevallen gaat het om bankrekeningen op naam van de overledene. Met het loket slapende tegoeden kunnen notarissen en erfgenamen op één plek direct bij alle aangesloten banken navraag doen naar de aanwezigheid van (mogelijke) tegoeden.

Hoe kan de aanvraag gedaan worden?

Hoe de aanvraag gedaan kan worden en welke stukken daarvoor nodig zijn is te vinden op de website www.slapendetegoeden.nl