Digitale identiteit (eID)

Voor burgers, bedrijven én de overheid is het van belang dat het gebruik van elektronische diensten betrouwbaar, veilig, gemakkelijk en onafhankelijk is.

Echter goede digitale identificatiemiddelen ontbreken. Hiervoor wordt een nieuw afsprakenstelsel ingericht: eID Stelsel NL. Zeker in de digitale wereld moet u er immers op kunnen vertrouwen dat degene met wie u zaken doet, is wie hij zegt dat hij is en geautoriseerd is voor dat wat hij doet. Authenticatie en autorisatie (toegang, machtigingen, eenduidig vastleggen van wilsuitingen, traceerbaarheid van transacties tot op persoon) zijn daarbij van centraal belang.

Wat is het eID stelsel NL?

Het eID Stelsel is een afsprakenstelsel waarbinnen verschillende publieke en private voorzieningen beschikbaar zijn. Uw eID is uw elektronische identiteitskaart. Deze kaart bevat dezelfde gegevens als uw identiteitskaart. Maar eID is meer dan dat! Om de veilige versie van het eID te realiseren zijn twee maatregelen nodig: een uitgifte in persoon en een digitaal middel dat aan de hoogste veiligheidsnormen voldoet, zoals een chip.

Kern Notarissen

Rol van de notaris

De combinatie van de notaris als schakel in de bestaande processen en de rol die de notaris op zich kan nemen bij het bieden van Digitale Rechtszekerheid wordt versterkt door het feit dat ongeveer 1.000.000 Nederlanders per jaar een bezoek brengen aan de notaris!

  • Het notariaat heeft landelijke dekking en er is gebleken dat een en ander makkelijk in te passen is in de bestaande processen. De notaris doet tenslotte al onderzoeken bij onder andere : Gemeentelijke Basis Administratie, Kadaster, Kamer van Koophandel, Insolventieregister en Curateleregister en het Verificatie Identificatie Systeem (VIS).
  • De face-to-face-controle is iets waar het notariaat al tijden extra rechtszekerheid door biedt.
  • Het notariaat neemt haar rol in het kader van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en helpt haar klanten middels een infrastructuur die veilige en eenvoudig uitwisseling van gegevens mogelijk maakt met respect voor de privacy van de klant.
  • De notaris helpt de klant aan een digitale identiteit binnen een betrouwbare infrastructuur.
Kern Notarissen

Wat doet eID?

De elektronische identiteitskaart heeft twee belangrijke toepassingen:

  1. Authenticatie: nagaan of iemand daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn. eID laat u zo toe om u (van op afstand) te identificeren en geeft u toegang tot verschillende toepassingen binnen uw bedrijf, organisatie of gemeente.
  2. Digitale handtekening: dankzij de certificaten op uw eID kunt u elektronische
    documenten ondertekenen zonder dat u zich hoeft te verplaatsen. Deze digitale handtekening heeft dezelfde wettelijke waarde als de manuele handtekening.
Kern Notarissen

Welke gegevens staan er op uw eID?

Zichtbare gegevens. Op uw elektronische identiteitskaart staan enkele elementaire zichtbare gegevens zoals uw naam en voornaam, geboorteplaats- en datum, nationaliteit, geslacht, identiteitskaart- en rijksregisternummer afgebeeld.

Onzichtbare gegevens. Uw adres is niet langer zichtbaar. Deze informatie zit opgeslagen in de chip. Om dit te kunnen lezen, heeft u een eID-kaartlezer nodig. eID bevat ook een unieke identificatie- en handtekeningsleutel (pincode beveiligd) en bijhorende certificaten. Daarmee kunt u zich online identificeren en elektronische documenten ondertekenen.

Publieke gegevens. De chip op uw elektronische identiteitskaart bevat publieke gegevens die voor iedere contactpersoon toegankelijk zijn. Zo kan deze de geldigheid van uw identiteitskaart, de bijhorende certificaten of digitale handtekening nagaan.

Niet-publieke gegevens. De niet-publieke gegevens dienen ter authenticatie en voor het plaatsen van een digitale handtekening. Deze gegevens worden beveiligd door een pincode.

Kern Notarissen

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met één van onze notarissen of kandidaat-notaris via info@kernnotarissen.nl of telefonisch 0341-41 71 14.