Digitale oprichting B.V. niet per 1 augustus

Geplaatst op: 17 mei 2021

Digitale oprichting B.V. niet per 1 augustus

Het is per 1 augustus 2021 nog niet mogelijk digitaal een bv op te richten. Wanneer wel is nog niet duidelijk. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft aangegeven gebruik te maken van de uitstelmogelijkheid die de Europese richtlijn biedt. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) gaat door met ontwikkelen en zorgt dat het centraal digitaal passeerplatform op 1 augustus klaar is, zodat op elk moment kan worden gestart.

Het ministerie heeft meer tijd nodig om het wetgevingstraject zorgvuldig af te ronden. Uitstel is mogelijk tot maximaal 1 jaar. Justitie en Veiligheid heeft de ambitie zo snel mogelijk na 1 augustus 2021 alsnog de richtlijn te implementeren.

KNB klaar
De KNB vindt het zelf belangrijk om op 1 augustus klaar te zijn. Samen met de notariële softwareleveranciers zal de beroepsorganisatie het centraal digitaal passeerplatform per 1 augustus 2021 draaiende hebben op de bedrijfssoftware van notariskantoren. Veilig en gebruiksvriendelijk. Op die manier is het notariaat klaar voor het digitaal oprichten van de bv zodra de richtlijn is omgezet en geïmplementeerd.

Digitale audio-videoverbinding
Volgens een Europese richtlijn moet het mogelijk zijn volledig online een bv op te richten. De KNB werkt aan een centraal digitaal passeerplatform. In deze passeerapplicatie hoeven oprichters van een bv straks niet meer fysiek naar de notaris, maar kunnen voor de notaris verschijnen door middel van een digitale audio-videoverbinding. Identificatie vindt plaats aan de hand van een digitaal identificatiemiddel op het hoogste niveau. Ondertekening met gebruikmaking van een digitale gekwalificeerde handtekening.

(Bron:KNB)