Digitale vergaderingen en uitstellen besluiten jaarrekening

Geplaatst op: 8 april 2020

Digitale vergaderingen en uitstellen besluiten jaarrekening

De ministerraad heeft op 3 april een wetsvoorstel ter advies aan de Raad van State voorgelegd, waarbij de mogelijkheden voor digitaal vergaderen en het houden van algemene vergaderingen van aandeelhouders en algemene ledenvergaderingen fors worden verruimd.

In het kort gaat het om de volgende, tijdelijke, maatregelen:

  • het wordt op verschillende terreinen mogelijk om, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven zoals Algemene Vergaderingen, via elektronische middelen te communiceren;
  •  het bestuur van rechtspersonen kan bepalen om een Algemene Vergadering te houden die uitsluitend via livestream (audio of video) te volgen is. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de leden en aandeelhouders tijdens die vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen, die uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord;
  • mocht een lid of aandeelhouder niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan de vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig;
  • het bestuur kan de termijn voor het houden van een Algemene Vergadering en de termijn voor het opmaken van de jaarrekening uitstellen.

Bij de aankondiging is tevens aangegeven dat een deel van de maatregelen met terugwerkende kracht zullen ingaan. Voor welke maatregelen dat precies geldt is nog niet duidelijk, aangezien de tekst van het wetsvoorstel nog niet openbaar gemaakt is. Zodra daar meer over bekend is zal dit bericht worden aangevuld.