Een prachtig auditrapport!

Geplaatst op: 20 september 2017

Een prachtig auditrapport!

Recent heeft er op ons kantoor een intercollegiale toetsing plaats gevonden. Een dergelijke toetsing vindt eens in de drie jaar plaats.

Het doel van deze toetsing is het waarborgen en bevorderen van de kwaliteit van de notariële dienstverlening. De kwaliteit van de notariële dienstverlening kan worden verdeeld in drie componenten:

  1. integriteit, die verwijst naar onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de notaris;
  2. juridische ambachtelijkheid, waarmee de inhoudelijke (juridische) kwaliteit van akten wordt bedoeld en de zorgplicht; en
  3. dienstverlening, waarbij het onder meer gaat over de wijze van bejegening van cliënten, de transparantie over de kosten en heldere communicatie.

 

Conclusie

 

Conclusie van de auditor naar aanleiding van het gedane onderzoek:

'Het kantoor voert een full service stadspraktijk en is maatschappelijk betrokken. Er heerst een goede sfeer waarin men goed kan werken en waar ruimte is voor ontwikkeling. De wettelijke verplichtingen zijn goed verankerd in het opdrachtproces. De notarissen weten goed wat er speelt op het kantoor en zijn in control.'

Er heerst een open sfeer en men is bereid elkaar te helpen. Er wordt met het hele team gestreefd een goed eindproduct neer te zetten. Er is aandacht voor ethiek en dilemma's.

De positieve punten uit de vorige peer review zijn onverminderd positief. Het kantoor continueert de lijn qua profilering van het kantoor, waarbij deskundigheid, klantvriendelijkheid en maatschappelijke betrokkenheid belangrijk zijn.