Gunstige bedrijfsopvolgingsregeling mogelijk op de schop

Geplaatst op: 7 maart 2017

Gunstige bedrijfsopvolgingsregeling mogelijk op de schop

De bedrijfsvolgingsregeling stelt de verkrijging van een onderneming door schenking of overlijden onder
voorwaarden vrij van belasting. De vrijstelling geldt ook voor een onderneming die wordt gedreven in de BV of NV-vorm. De overdracht van ondernemingsvermogen is tot een waarde van € 1.063.469  vrijgesteld; is de waarde hoger, dan geldt voor dat meerdere een vrijstelling van 83%. Als voorwaarde geldt dat de onderneming gedurende 5 jaar ongewijzigd wordt voortgezet en dat men voor 5 jaar eigenaar of aandeelhouder blijft.

Er wordt al langer voorgesteld om de regeling aan te scherpen. Staatssecretaris Wiebes heeft aangegeven de wijziging over te zullen laten aan een volgend kabinet. Met de komende verkiezingen (en Prinsjesdag 2017) is het dus mogelijk dat de vrijstelling met ingang van 2018 wordt aangepast. Overweegt u om uw onderneming over te dragen, dan is het verstandig om dit nog in 2017 te doen.