Hernieuwde schenkingsmogelijkheden

Geplaatst op: 23 januari 2017

Hernieuwde schenkingsmogelijkheden

Het is vanaf 1 januari 2017 weer mogelijk een bedrag van €100.000 belastingvrij te schenken.
Dat kan iedereen doen aan een persoon in de leeftijd van 18 tot 40 jaar. Dit schenkingsbedrag moet besteed worden aan de eigen woning van de ontvanger. Alle voorwaarden kunnen aan u worden uitgelegd door Kern notarissen. 

Investeringsverplichting

De belastingvrije schenking kent de verplichting het bedrag tot €100.800 te investeren in de eigen woning van de ontvanger. Dat kan bij aankoop van een woning of voor het aflossen van de eigenwoningschuld. Dat is vaak een hypotheek; denkt u dan wel aan de voorwaarden van de bank? De ontvanger kan ook de eigen woning verbouwen of verbeteren, door bijvoorbeeld duurzame, energiebesparend of -opwekkende innovaties toe te passen. Aan de investeringsverplichting wordt ook voldaan als het geschonken bedrag wordt gebruikt om de restschuld van een eerder verkochte woning af te lossen.

Iedere Nederlander

De schenking mag door iedere Nederlander aan iedereen tussen de 18 en 40 jaar gedaan worden, een ouder-kindrelatie is niet verplicht, zelfs een familierelatie is niet verplicht. Het is ook mogelijk aan iemand te schenken die ouder is dan 40 jaar als diens partner nog niet ouder is dan deze leeftijd. De begiftigde mag als het ware de leeftijd van zijn of haar partner lenen.

Schenken in gedeelten

Indien het belastingvrije schenkingsbedrag niet in één keer geschonken kan worden, dan kan een lager bedrag volstaan. Het bedrag kan binnen twee jaar aangevuld worden tot het maximum van €100.800 onder dezelfde voorwaarden.

Meer weten?

Omdat er meer vrijstellingen bestaan en bestonden is er een ingewikkelde overgangsregeling. Het kan dat u door een verkeerd gebruik van de regels uiteindelijk niet volledig profiteert van de vrijstelling. Kern notarissen informeert u graag over de voorwaarden van deze en andere vrijstellingsregels en de overgangsregels. U rekent op ons, wij rekenen het voor uit!