Invoering digitale BV later

Geplaatst op: 17 november 2022

Invoering digitale BV later

De invoering van het digitaal oprichten van een B.V. loopt opnieuw vertraging op. De Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid heeft besloten dat het wetsvoorstel eerst plenair behandeld moet worden, waardoor de verwachte invoering op 1 januari 2023 niet haalbaar is. De plenaire behandeling staat voorlopig in februari op de agenda. Hiermee schuift de invoeringsdatum naar verwachting door naar zomer 2023.