Kern notarissen en Springleaf Automation sluiten samenwerking voor het robotiseren van werkzaamheden

Geplaatst op: 14 maart 2024

Kern notarissen en Springleaf Automation sluiten samenwerking voor het robotiseren van werkzaamheden

De samenwerking tussen Kern notarissen en Springleaf Automation markeert een nieuwe mijlpaal in de toepassing van geavanceerde technologie binnen de notariële sector. Al in 2019 is Kern notarissen gestart met Robot Els op de afdeling ‘wonen’, waardoor de keuze voor het gebruik van een Hyperautomation Platform* een logische vervolgstap is.

*Hyperautomation is een combinatie van meerdere automatiseringstechnieken om complexe bedrijfsprocessen te stroomlijnen en te optimaliseren. Onder Hyperautomation valt ook Robotic Process Automation (RPA), een technologie, die het mogelijk maakt om repetitieve en tijdrovende taken te laten automatiseren door ‘software robots’. Dit zorgt voor een efficiënter en foutloos werkproces.

Inmiddels zijn er 13 werkprocessen, waaronder het verwerken van koopovereenkomsten, het aanmaken van de UBO- en PEP verklaringen en WWFT-schema’s, die door Robot Els worden uitgevoerd. Deze processen kunnen nu volledig geautomatiseerd worden uitgevoerd binnen Quantaris en omliggende applicaties. Daarnaast wordt er nog ingezet op het maken van RPA koppelingen tussen de verschillende applicaties, waar nog geen nadere koppelingen voor beschikbaar zijn.

Met de keuze voor het Hyperautomation Platform wordt er niet alleen efficiënter gewerkt, maar wordt er ook een kwaliteitsslag gemaakt. Bovendien is er nu meer tijd voor het uitvoeren van meer waardevolle werkzaamheden in plaats van de repetitieve taken, die nu door de robots worden uitgevoerd.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met notaris Stephanie Scheiberlich