Kleinkinderen en fiscaal voordeel

Geplaatst op: 6 april 2022

Kleinkinderen en fiscaal voordeel

Wist u dat het fiscaal interessant kan zijn om uw kleinkinderen ook iets te geven uit uw erfenis?

Dit is het geval wanneer uw kinderen per hoofd meer van u erven, dan het vrijgestelde bedrag voor de erfbelasting. Op dit moment kan een kind € 21.559 (cijfer 2022) vrij van erfbelasting van u erven.

Wat veel mensen niet weten is dat uw kleinkinderen ieder ook € 21.559 vrij van erfbelasting van u mogen erven. Dit mag zowel van opa als van oma.

Heeft u bijvoorbeeld een erfenis van € 200.000 en 2 kinderen? Dan erven uw kinderen ieder € 100.000 van u. Daarvan is € 100.000 – € 21.559 = € 78.441 belast met erfbelasting. De erfbelasting is 10%, zodat ieder kind € 7.844 erfbelasting betaalt, totaal € 15.688.

Stel nou dat uw kinderen zelf ook ieder 2 kinderen hebben. U kunt dan in uw testament opnemen dat uw kinderen uit hun erfenis een bedrag aan hun eigen kinderen betalen. Dat bedrag heet een legaat.

Geeft u ieder kleinkind een bedrag (legaat) van € 21.559, dan bespaart dit maar liefst € 21.559 x 4 = € 86.236 x 10% = € 8.623 aan erfbelasting. U kunt ook een lager bedrag opnemen. Bij een bedrag van € 10.000 per kleinkind bespaart u 4 x 10.000 = € 40.000 x 10% erfbelasting is € 4.000 aan erfbelasting.

U kunt voorwaarden stellen aan het kleinkind-legaat. Bijvoorbeeld dat het bedrag gebruikt moet worden voor studie. Ook kunt u uw eigen kind of een ander aanwijzen als bewindvoerder over het bedrag, dit totdat uw kleinkind oud genoeg is om het bedrag (legaat) zelf te kunnen besteden.

Meer weten over de voordelen van een kleinkind-legaat? Neem dan contact op via email met notaris Heidi Stitselaar (stitselaar@kernnotarissen.nl), telefoon (0341 41 7114) of chat of kom eens langs op ons kantoor.

Een gesprek bij u aan huis behoort ook tot de mogelijkheden.