Ministerraad stemt in met digitaal passeren

Geplaatst op: 8 april 2020

Ministerraad stemt in met digitaal passeren

De ministerraad heeft vrijdag 3 april ingestemd met een voorstel van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming over de inzet van digitale middelen bij het passeren van akten in noodsituaties. Het voorstel gaat nu voor advies naar de Raad van State en zal naar verwachting medio april in het parlement worden behandeld. Deze noodwet krijgt terugwerkende kracht naar 1 maart jl.

De KNB vindt dat de Wet op het notarisambt (Wna) in uitzonderlijke situaties de mogelijkheid aan notarissen biedt gebruik te maken van audiovisuele middelen, mits zij in hun dossier goed verantwoorden waarom zij dat hebben gedaan. De huidige situatie rond het coronavirus dat COVID-19 kan veroorzaken is zo’n uitzonderlijke situatie. De KNB vindt deze werkwijze passen bij de rol van de notaris die midden in de maatschappij staat en ook in een noodsituatie een rechtzoekende in staat moet stellen afspraken en wensen goed in een notariële akte vast te leggen.

Hierbij gaat het om het passeren van een testament, levenstestament of hypotheekakte. Bij deze akten is het normaliter verplicht om in persoon bij de notaris te verschijnen en de akte te ondertekenen. Via een videobelverbinding met de notaris is het dan toch mogelijk om bijvoorbeeld een testament opstellen. Zo kunnen ook mensen die door de coronamaatregelen van de buitenwereld zijn afgesloten, zoals mensen in een verpleeghuis, toch een testament maken.

Neem gerust contact op om uw mogelijkheden te bespreken: 0341-41 71 14 of info@kernnotarissen.nl