Opvragen UBO-uittreksel weer mogelijk

Geplaatst op: 4 juni 2024

Opvragen UBO-uittreksel weer mogelijk

6 juni 2024 aanvulling op onderstaand bericht: De Kamer van Koophandel (KVK) heeft laten weten dat cliënten nog geen gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register kunnen opvragen. Dit in tegenstelling tot een eerder andersluidend bericht van minister Steven van Weyenberg van Financiën aan de Tweede Kamer.

Per 1 juni 2024 wordt het weer mogelijk voor cliënten om een gewaarmerkt uittreksel uit het UBO-register op te vragen bij de Kamer van Koophandel. De nieuwe overgangsregeling zal bijdragen aan het vergemakkelijken van het naleven van de verplichtingen omtrent het UBO-register. Voor Wwft-instellingen, waaronder notarissen, is het verplicht om bij het aangaan van een zakelijke relatie vast te stellen of er UBO’s zijn geregistreerd in het UBO-register.

Het Nederlandse UBO-register is per 27 september 2020 in werking getreden. Het doel van het UBO-register is het tegengaan van witwassen van geld en terrorismefinanciering. Door de transparantie van de UBO’s achter entiteiten te vergroten werd beoogd hieraan bij te dragen. Sinds de inwerkingtreding is het verplicht voor rechtspersonen en personenvennootschappen een Ultimate Beneficial Owner (UBO) geregistreerd te hebben in het UBO-register.

Op 22 november 2022 heeft het Hof een arrest gewezen waarin werd geoordeeld dat publieke toegankelijkheid tot het UBO-register bepaalde grondrechten ernstig inperkt. Dit gaat verder dan noodzakelijk is en is niet evenredig met het daarmee nagestreefde doel. Naar aanleiding van het arrest van het Hof heeft de minister van Financiën de Kamer van Koophandel gevraagd tijdelijk geen informatieverstrekking uit het UBO-register meer te verzorgen.