Samengesteld gezin – Wie erft?

Geplaatst op: 18 april 2023

Samengesteld gezin – Wie erft?

Ongeveer 10 procent van alle gezinnen is een samengesteld gezin. De verwachting is dat dit percentage de komende jaren toe zal nemen.

Een samengesteld gezin, ook wel: ‘Patchwork familie’ genoemd, is een gezin waarbij de ouder(s) een kind heeft/hebben uit een eerdere relatie en/of ook samen een kind/kinderen.

De wet bepaalt dat alleen de eigen kinderen erfgenaam zijn. De kinderen van de partner erven niet.

Met een testament kunnen de stiefkinderen als eigen kinderen in de erfenis worden betrokken. Voor de erfbelasting wordt een stiefkind in veel gevallen gelijkgesteld met een eigen kind.

Een samengesteld gezin kan harmonieus zijn. Belangrijk is dat een goede onderling verhouding niet verstoord wordt door het overlijden van (één van) de (stief)ouder(s).

Een samengesteld gezin kan ook voor lastige onderlinge verhoudingen zorgen. Belangrijk is dat een verstoorde onderlinge relatie een soepele afwikkeling van de erfenis niet in de weg staat.

Notaris Heidi Stitselaar is gespecialiseerd op dit vlak. Zij gaat graag met jou in gesprek om jouw specifieke situatie door te nemen, de mogelijke valkuilen door te nemen en oplossingen op maat te adviseren.

Voor het maken van een afspraak kun je bellen naar kantoor 0341 417114 of een e-mailsturen aan stitselaar@kernnotarissen.nl.