Schenkingsvrijstelling eigen woning

Geplaatst op: 19 januari 2022

Schenkingsvrijstelling eigen woning

In het regeerakkoord is onder meer bepaald dat de schenkingsvrijstelling eigen woning per 2024 zal worden afgeschaft. Vanuit de Tweede Kamer is gevraagd waarom de vrijstelling pas in 2024 wordt afgeschaft en of het mogelijk is om deze eerder af te schaffen.
In haar antwoord geeft de staatssecretaris van Financiën aan dat bij afschaffing van de vrijstelling zowel de aangifte schenkbelasting als de achterliggende systemen moeten worden aangepast. Dit vergt tijd en capaciteit van de Belastingdienst die pas beschikbaar zijn in het jaar 2023. Dit betekent dat de vrijstelling pas kan worden verwijderd per 1 januari 2024.

In 2022 is de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning maximaal  € 106.671 . Dit betekent dat de ontvanger van de schenking tot dat bedrag geen schenkbelasting betaalt. Deze vrijstelling voor de eigen woning geldt voor iedereen, dus niet alleen voor uw kinderen. Dus ook bijvoorbeeld voor uw kleinkinderen, vrienden of kennissen.

Wilt u aan iemand schenken voor de eigen woning? Met deze voorwaarden van de eenmalig verhoogde vrijstelling van de Belastingdienst bent u goed voorbereid.
U ziet onder meer dat het kan gaan om een schenking voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning.
Maar ook om een schenking voor de aflossing van de eigenwoningschuld.
Heeft u vragen over de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling? Of wilt u weten wat u het beste kunt doen in uw situatie?
Neem dan contact op met Heidi Stitselaar of Yannick Rademaker.