Webinar – Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (Wbtr)

Geplaatst op: 3 mei 2021

Webinar – Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (Wbtr)

Per 1 juli aanstaande wijzigen voor verenigingen, stichtingen en coöperaties de regels  waaraan de statuten moeten voldoen of de wijze waarop een bestuurder of toezichthouder besluiten kan nemen of taken en verantwoordelijkheden kan uitoefenen.

De nieuwe regels uit de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) gaan direct per 1 juli 2021 in. Ook indien u uw statuten nog niet hierop heeft aangepast. De “oude” regels vervallen als het ware. U bent echter niet verplicht om de statuten direct hierop aan te passen. Bij een eerstvolgende statutenwijziging zullen de nieuwe regels hierin wel opgenomen moeten worden.

Op dinsdag 25 mei vanaf 19.30 uur verzorgen wij een webinar over dit onderwerp.

Opgeven? Stuur een e-mail naar goudkuil@kernnotarissen.nl met als onderwerp ‘webinar’. U ontvangt dan een bevestiging met de link om deel te nemen. Deelname is gratis.