Wijziging voor ANBI-stichtingen

Geplaatst op: 16 maart 2021

Wijziging voor ANBI-stichtingen

Versoepeling liquidatiebepaling

Om in aanmerking te komen voor een ANBI-status bij de belastingdienst, was één van de voorwaarden dat in de statuten werd bepaald dat een batig liquidatiesaldo ten goede zou komen aan een ANBI-stichting met een soortgelijke doelstelling.

Uit de praktijk is gebleken dat deze bepaling veel discussie opleverde over de vraag wat een soortgelijke doestelling is. Door een wijziging van de Uitvoeringsregeling AWR per 1 januari 2021, is de eis van “soortgelijke doelstelling” voor de meeste ANBI-stichtingen komen te vervallen. Het is nu voldoende om in de statuten te hebben opgenomen, dat het batig saldo naar een andere ANBI-stichting gaat.

De eis is nog wel van toepassing voor Culturele ANBI-stichtingen: bij liquidatie van een culturele ANBI moet het batig saldo ten goede komen aan een andere culturele ANBI-stichting. De reden hiervoor is dat giften aan culturele instellingen tegen een fiscaal gunstiger regime in aftrek kunnen worden gebracht dan giften aan niet-culturele instellingen.

De overige eisen voor het verkrijgen van de ANBI-status blijven gewoon van kracht. Wilt u hierover meer weten: neem dan contact met Anne Marie Goudkuil (goudkuil@kernnotarissen.nl) of 0341-417114.