Aansprakelijk als bestuurder van een vereniging of stichting?

Geplaatst op: 12 juli 2022

Aansprakelijk als bestuurder van een vereniging of stichting?

Aan tafel krijg ik vaak de vraag loop ik als bestuurder van een vereniging of stichting het risico om aansprakelijk gesteld te worden? Als je netjes bestuurd, loop je toch geen risico? Dat is in beginsel wel het uitgangspunt, maar enige aanvulling is wel op zijn plaats.

Steeds vaker worden bestuurders van een vereniging of stichting persoonlijk aansprakelijk gesteld voor hun eigen handelen of het handelen van medebestuurders. De gevolgen kunnen groot zijn, zowel zakelijk als privé. Want ook al doe je zelf niks verkeerd, die claim kan er gewoon komen. Als je collega-bestuurder onzorgvuldig omgaat met de boekhouding en het blijkt dat je onvoldoende hebt gedaan om dat tegen te gaan, dan kun je ook zelf aansprakelijk worden gesteld door andere partijen.

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid eigenlijk?

Wat bestuurdersaansprakelijkheid precies inhoudt, wat de gevolgen kunnen zijn en hoe je je tegen deze risico’s indekt, is het beste te illustreren aan de hand van een voorbeeld.

Stel een voorzitter van een sportvereniging geeft opdracht om de kantine op te knappen. Als de klus erop zit, blijkt dat er helemaal geen geld in de kas is om het bouwbedrijf te betalen. De voorzitter had dit moeten weten en is om die reden met zijn privévermogen aansprakelijk. Het gaat hierbij namelijk om ernstig verwijtbaar gedrag. Het punt is echter dat niet alleen de voorzitter met zijn privévermogen aansprakelijk is, ook de overige leden in het bestuur zijn dat. Je kunt dus door een fout van je medebestuursleden aansprakelijk gesteld worden.
Andere voorbeelden van verwijtbaar gedrag door bestuurders zijn het niet tijdig afdragen van sociale verzekeringspremies, het niet voeren van een degelijke boekhouding waardoor rekeningen te laat worden betaald of een datalek te laat melden.

Wat betekent het als ik als bestuurder persoonlijk aansprakelijk word gesteld?

De gevolgen kunnen behoorlijk ingrijpend zijn, zelfs als je wordt vrijgesproken. Het zijn juridisch gecompliceerde kwesties. Voor een bestuurder lopen de verweerkosten dan ook al snel in de papieren.
Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering krijg je een gespecialiseerde advocaat toegewezen. Deze kosten worden volledig vergoed. En als je inderdaad aansprakelijk wordt gesteld, dan dekt de verzekeraar de schade. Tenzij er sprake is van bijvoorbeeld fraude of opzettelijk handelen: deze zijn uitgesloten van de dekking.

Hoe voorkom ik problemen?

Een aantal tips op een rijtje:

  1. Handel altijd naar eer en geweten, want daar begint het mee. Toch blijken bestuurdersaansprakelijkheidsclaims in de praktijk moeilijk te voorkomen. Ondernemen en besturen betekent namelijk ook risico’s nemen en soms kunnen beslissingen grote gevolgen hebben.
  2. Krijg je mogelijk toch te maken met een faillissement? Schakel dan tijdig een goede advocaat in.
  3. Oriënteer je in ieder geval op een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. De juridische verdediging en het betalen van claims zijn zeer kostbaar. Daarnaast beschikt de verzekeraar over een netwerk van specialisten die je bijstaan.
  4. Maak bespreekbaar dat je als bestuurders gezamenlijk verantwoordelijk bent voor het nemen van beslissingen en daag elkaar uit om het juiste te doen.
  5. Werk je bij een bedrijf en/of ben je actief bij een vereniging/stichting ga dan na of er voor bestuurlijk handelen een verzekering is afgesloten, zodat je privévermogen beschermd wordt. Ook voor tijdelijke opdrachten waarbij bijvoorbeeld statutaire verantwoordelijkheid van toepassing is.
  6. Vanaf 1 juli 2021 is de Wet Toezicht Bestuur en Rechtspersonen (WBTR) van kracht. Deze wet is bedoeld om bijvoorbeeld wanbestuur en onverantwoordelijk beheer te voorkomen. Meer informatie wat deze wet voor gevolgen heeft kun je hier lezen: https://www.kernnotarissen.nl/een-jaar-wbtr-hoe-zat-het-ook-al-weer/

Toch nog vragen? Neem dan contact op met notaris Stephanie Scheiberlich