Eén jaar WBTR: hoe zat het ook al weer?

Geplaatst op: 6 juli 2022

Eén jaar WBTR: hoe zat het ook al weer?

Een jaar geleden ging de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen in, ofwel de Wbtr. Die wet zorgt ervoor dat er nieuwe regels gaan gelden voor de verdeling van taken binnen verenigingen en stichtingen. Ook zijn de regels voor besturen aangescherpt.

Maar wat als je sinds het ingaan van de wet nog niets hebt gedaan? Dan heb je nog 4 jaar de tijd om de statuten voor zover nodig aan te passen. Dat kan gelijk een mooie gelegenheid zijn om de rest van de statuten eens tegen het licht te houden. Denk daarbij ook aan de mogelijkheid om digitaal te mogen vergaderen en besluiten te nemen. Als de statuten hierin niet voorzien is een dergelijke manier van vergaderen en besluiten nemen nu de Coronaspoedwet is vervallen niet geldig.

Meer weten over de Wbtr? Lees dan deze pagina waar alle wijzigingen staan opgesomd of  bekijk ook deze speciale pagina over dit onderwerp. Daar vind je ook een checklist voor kleine stichtingen en verenigingen.

Toch nog vragen of wilt u de statuten van uw stichting of vereniging wijzigen? Neem dan contact op met notaris Stephanie Scheiberlich