Gezamenlijk gezag over kind geboren buiten een huwelijk

Geplaatst op: 30 mei 2022

Gezamenlijk gezag over kind geboren buiten een huwelijk

Op 24 november 2020 is het Wetsvoorstel van rechtswege ontstaan gezamenlijk gezag door erkenning aangenomen door de Tweede Kamer. Op 22 maart jl. is dit wetsvoorstel aangenomen door de Eerste Kamer (Kamerstuk 34 605, nr. D).

Vanaf de inwerkingtreding van de wet zullen ouders die niet gehuwd zijn (en geen geregistreerd partners zijn) bij erkenning van een kind van rechtswege (automatisch) het gezamenlijk gezag verkrijgen.

Waarom is dit belangrijk? Jaarlijks worden er ongeveer 75.000 kinderen buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren. Van deze kinderen is alleen de moeder die het kind baart automatisch juridisch ouder en met het ouderlijk gezag belast.

De vader (andere ouder) die het kind erkent, verkrijgt op dat moment niet automatisch het ouderlijk gezag. Deze ouder zal het gezag over het kind – met toestemming van de moeder – moeten laten aantekenen in het Gezagsregister. In ongeveer 25% van de gevallen doen ouders dit niet.

Zijn de ouders getrouwd (of als partner geregistreerd) dan krijgen zij wél van rechtswege (automatisch) het gezamenlijk gezag over zijn of haar kind als het kind tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren. Deze ongelijkheid wordt door de nieuwe wet opgelost.

De datum van de inwerkingtreding van deze nieuwe wet is nog onbekend.

Wil je weten wat er geregeld moet worden als jullie niet getrouwd zijn en een kindje verwachten, neem dan contact op met notaris Heidi Stitselaar via stitselaar@kernnotarissen.nl of via 0341-417114.