Grens startersvrijstelling in 2023 naar € 440.000

Geplaatst op: 22 februari 2022

Grens startersvrijstelling in 2023 naar € 440.000

Vanaf 2021 geldt voor een koper van 18 tot 35 jaar een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning. Voorwaarden zijn onder meer dat de koper zelf voor langere tijd in de woning gaan wonen en dat de koper niet eerder van de startersvrijstelling gebruik heeft gemaakt. Vanaf 1 april 2021 is de vrijstelling echter beperkt tot woningen met een waarde van maximaal € 400.000. Onlangs is echter bekend gemaakt dat deze waarde vanaf 2023 omhooggaat naar € 440.000.

Tip!

Het moment waarop aan alle voorwaarden moet zijn voldaan, is het moment van de levering van de woning bij de notaris. Koopt u in 2022 een woning met een waarde hoger dan € 400.000 maar lager dan € 440.000 èn vindt de levering tegen het einde van 2022 plaats, dan kunt u misschien aan de verkoper voorstellen om de levering bij de notaris uitstellen tot 2023. Hierdoor zorgt u ervoor dat u bij de aankoop van de woning geen overdrachtsbelasting verschuldigd bent. Let daarbij wel op dat u op het moment van de levering bij de notaris nog wel aan de overige voorwaarden voor de vrijstelling dient te voldoen.