Invoering UBO register per 27 september 2020

Geplaatst op: 7 juli 2020

Invoering UBO register per 27 september 2020

Op 23 juni 2020 heeft de Eerste Kamer de Implementatiewet inzake het UBO-register aangenomen. De datum van inwerkingtreding is vastgesteld op 27 september 2020.

In een eerder bericht leest u alles over dit UBO-register: https://www.kernnotarissen.nl/het-ubo-register-de-stand-van-zaken/