Tijdelijke coronawet verlengd tot 1 juni 2022

Geplaatst op: 29 maart 2022

Tijdelijke coronawet verlengd tot 1 juni 2022

De vervaldatum van de Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid is verplaatst van 1 april 2022 naar 1 juni 2022. Hierdoor is het voor een notaris mogelijk om ‘op afstand’ een testament en een hypotheekvolmacht te passeren indien een cliënt niet in persoon bij de notaris kan verschijnen. Ook bevat de tijdelijke wet voorzieningen voor vergaderingen en financiële verslaglegging bij rechtspersonen. Om de praktijk meer zekerheid te bieden op langere termijn is de regering voornemens om de tijdelijke voorzieningen slechts te laten vervallen indien ten minste twee maanden vóór de voorgenomen vervaldatum een openbare aankondiging daarvan is gedaan.