Wet Langdurige Zorg

Geplaatst op: 3 november 2021

Wet Langdurige Zorg

De wet die de eigen bijdrage regelt bij opname in een instelling voor langdurige zorg heet de Wet langdurige zorg (WLZ). Deze wet is de opvolger van de AWBZ.

De eigen bijdrage is verdeeld in een lage eigen bijdrage en een hoge eigen bijdrage. De lage eigen bijdrage is in 2021 maximaal € 899,80 per maand. De hoge eigen bijdrage is in 2021 maximaal € 2.469,20 per maand.

Uitgangspunt is dat – op wat zakgeld en geld voor noodzakelijke uitgaven na  – uw hele inkomen naar de zorginstelling gaat. Daar bovenop betaalt u 4% over uw belastbare vermogen in box 3.

Op tijd in actie komen

De eigen bijdrage volgt uit het inkomen en vermogen dat u twee jaar voor de opname in de zorginstelling had. Het is dus zaak om tijdig in actie te komen!

Zelf eigen bijdrage berekenen

Wilt u weten hoe hoog uw eigen bijdrage of die van uw ouders zal zijn? Ga dan naar de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Daar vindt u een handige rekenhulp om de eigen bijdrage te berekenen. Klik hier: https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp

Mogelijkheden eigen bijdrage verlagen

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw vermogen en dus de eigen bijdrage te verlagen. Denk daarbij aan een:

  • testament
  • levenstestament
  • schenken
  • uitkeren van een erfdeel van een vooroverleden ouder

Meer weten? Neem contact op en laat u adviseren! U kunt een e-mail sturen aan: stitselaar@kernnotarissen.nl