Wetsvoorstel inzake digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen aangeboden aan Tweede Kamer

Geplaatst op: 16 februari 2024

Wetsvoorstel inzake digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen aangeboden aan Tweede Kamer

Op 15 januari 2024 is het wetsvoorstel Wet digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk volledig digitaal te vergaderen, wat nu slechts deels mogelijk is. Tijdens de coronapandemie was dit tijdelijk mogelijk en is gebleken dat dit een waardevolle aanvulling is. De wet heeft dan ook als doel om het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij algemene vergaderingen van privaatrechtelijke rechtspersonen te faciliteren en te normeren.

Het voorstel voorziet in een aantal wijzigingen van Boek 2 en Boek 5 BW om de volledig digitale vergadering te faciliteren. Daarnaast worden nadere voorwaarden gesteld zodat er voldoende draakvlak is, een digitale vergadering zoveel mogelijk een afspiegeling vormt van een fysieke vergadering en dat de deelnemers volwaardig kunnen participeren. Tenslotte worden aanvullende normen gesteld over de informatievoorzieningen voor de digitale vergaderingen.